Et selskap for sjakkelskere

Norge har fortsatt en verdensmester i sjakk og sjakkinteressen i Norge blomstrer som aldri før. Magnus Carlsen er ikke fra Arendal, men Norges eldste sjakklubb finner du imidlertid i denne byen. Arendal Sjakkselskab ble stiftet 13. november 1883, og i første paragraf av foreningens lover kan en lese følgende: ”Selskabets Formaal er at danne et samlingspunkt for Elskere af Skakspillet, …”
(Arkivref: DA-1164, Arendals Sjakkselskab, A01 L0001).

Initiativtaker til etableringen av Arendal Sjakkselskab var Julius Thorsen. Interessen kan vel ikke sies å ha skutt i været ved oppstarten. På flere av spillkveldene etter etableringen, ble formannen sittende alene, og allerede i 1889 ble foreningen midlertidig lagt på is på grunn av manglende oppslutning. Året før rakk en imidlertid å arrangere en fest i anledning foreningens 5 års jubileum. Hele kassabeholdningen på kr. 12,50 gikk med til festmiddagen. Dessverre ble måltidet dyrere enn planlagt, og medlemmene måtte spe på med 90 øre hver av egen lomme. I 1903 ble foreningen igjen vekket til liv, og året etter hadde klubben 34 medlemmer. Arendal Sjakkselskab arrangerte en rekke sjakkturneringer i Arendal og deltok også på en rekke stevner utenfor Arendal. Det mest kjente medlemmet av foreningen er kanskje tidligere utenriksminister Svenn Stray. Sjakklubben er fortsatt aktiv, og holder i dag til i Kilden i Arendal.

Arkivet etter Arendal Sjakkselskab befinner seg i dag på KUBEN. Arkivet dekker perioden fra oppstarten og frem til 1956. I tillegg til møteprotokoller, inneholder arkivet også et klipparkiv med diverse avisutklipp. Den første møteprotokollen inneholder også foreningens regnskap i årene mellom 1884 og 1889. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt