Et avtrykk på UNESCOs dokumentarvliste

2. desember 2014 ble arkivet etter Arendals Turnforening innlemmet i Norges dokumentarv.  Dette er et register over dokumenter som har stor betydning for norsk historie, og er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-program. Turnforeningen ble da en del av et eksklusivt selskap med blant annet Norges Grunnlov, originalmanuskriptet til Henrik Ibsens ”Et Dukkehjem” og Thor Heyerdahls arkiv. Disse fotografiene er to av de mange bildene i arkivet.(Arkivref: PA-2391, Arendals Turnforening, U01 L0001).

Bakgrunnen for at arkivet etter Arendals Turnforening ble tatt opp i registeret er at det er unikt i norsk sammenheng. I Norge finnes det få bevarte idrettsarkiv. Arkivet etter Arendals Turnforening er et unntak. Foreningen er landets nest eldste idrettslag, stiftet i 1857 av den østerrikske bokbinderen Joseph Stockinger. Arkivet er nærmest komplett fra stiftelsesåret og fram til i dag. I følge jurybegrunnelsen dokumenterer arkivet framveksten av den frivillige idrettsbevegelsen, som en bred folkebevegelse med stor innvirkning på norsk samfunnsliv. Videre forteller arkivet om tidlig rekruttering og om hva som motiverte til medlemskap.

Arendals Turnforenings arkiv er i dag trygt bevart i KUBEN i Arendal. Arkivet utgjør om lag 4,5 hyllemeter og omfatter både møtebøker, korrespondanse, regnskap samt fotografier, diplomer, arrangementsprogrammer fra stevner samt materiale fra turnforeningens musikkforening. Arkivet inneholder også materiale fra Arendals Forening for Legemsøvelser & Vaabenbrug. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt