To lokale helter og en bautastein

12. juli 1914 ble det avduket en bautastein til minne over bondehøvdingen Kristian Lofthus (1750-1797). Lofthus var kjent som hovedmannen bak Lofthusreisingen, et folkelig opprør mot embetsmennenes og handelsborgernes fremferd. Steinen som var av fjæregranitt, ble plassert på det man antok var tunet til Kristian Lofthus gård i Vestre Moland ved Lillesand. En av initiativtakerne til bautaen var ordfører i Lillesand og stortingsmannen Noan Christian Gauslaa. Han satt i arbeidskomiteen som hadde i oppgave øke interessen for Lofthusbevegelsen, samt å samle inn penger til minnesmerket over Lillesands store sønn. Gauslaa bidro selv også økonomisk til å realisere bautaen. (Arkivref: PA-2573, Noan Christian Gauslaa, E01, Korresponanse, regnskap, L0003, 0008).

Bautastein til minne over bondehøvdingen Kristian Lofthus. Foto: Yngve Schulstad Kristensen 2023
Bautastein til minne over bondehøvdingen Kristian Lofthus. Foto: Yngve Schulstad Kristensen 2023

Noan Christian Gauslaa (1864-1952) var både stortingsmann, lokalpolitiker, skolestyrer og forretningsmann. Han satt på Stortinget i tre perioder i tidsrommet 1907–1918 for partiet Venstre. Han var også ordfører i Lillesand i perioden 1907–1937. Gauslaa var utdannet lektor var bl.a. bestyrer ved Lillesand kommunale høyere middelskole i perioden 1901–1935. Gauslaa var også aktiv i flere styrer. Bl.a satt han som formann for Lillesand–Flaksvandbanen (fra 1902) og redaktør og utgiver av Lillesandsposten (fra 1902).

Arkivmateriale etter Noan Christian Gauslaa befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder korrespondanse og diverse arkivmateriale knyttet til Gauslaas rolle som stortingsmann, ordfører, forretningsmann og skolestyrer. På arkivportalen.no kan du få mer informasjon om hva arkivene inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt