Nye busser

I 1927 startet Arendals Damspskibsselskab(ADS) rutebilvirksomhet, da de kjøpte selskapet Arendal og Omegns Automobilruter fra svensken Axel Norén. Blant bussene de overtok, var 5 nyere Studebaker-busser. På bildet ser vi bussene etter ankomsten til Oslo fra USA i 1926. Hver av disse bussene hadde 75 hk, veide 2,9 tonn og kostet 30 000 kroner. (Arkivref: PA-2581, Rolf Hanssens fotosamling)

Bildet er en del av bildesamlingen til Rolf Hanssen. Rolf Hansen var en av ADS sine trofaste tjenere, og fortsatte også å følge selskapet etter at han sluttet i 1996. ADS ble stiftet 9. mars 1857 i Arendal. Selskapet startet opp som et rederi og drev hovedsakelig rutebåter langs kysten. Med kjøpet av Arendal og Omegns Automobilruter satset ADS også på transport på landeveien. Kjøpet gav ADS konsesjon på drift av fem ruter, deriblant byrutene i Arendal og ruta mellom Kristiansand og Stathelle. Etter krigen utvidet ADS rutetilbudet ved kjøp av flere lokale rutebilselskaper. I 1986 ble rutebilvirksomheten i ADS forvandlet til Aust-Agder Trafikkselskap (ATS) med NSB som en av eierne. 31. desember 1999 skiftet ATS navn til Nettbuss Sør.

Rolf Hanssens bildesamling befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Bildesamlingen består av en rekke fotografier knyttet til rutebilenes start i Aust-Agder på 1920-tallet og frem til 1990-tallet. Motivene spenner fra ulike busser, til personell og by- og landskapsbilder. Flere av bildene er brukt i jubileumsboka til ADS “Fra damp til diesel” fra 2007. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt