Fiskerne i Høvåg

Fiskeri har vært en av de viktigste næringsveiene langs norskekysten. Men det å arbeide som fisker kunne være risikabelt, spesielt vinterstid, da langvarige og regelmessige stormer kunne medføre ulykker og tap av menneskeliv. I 1908 kom en lov som krevde at fiskere og fangstmenn skulle være forsikret mot eventuelle arbeidsulykker. Ulykkesforsikringsloven av 1908 bestemte at kommunene skulle føre manntall over personer eldre enn 15 år, som drev med saltvannsfiske eller fangst av dyr i havet. Fiskermanntallet omfattet navn, bosted, alder, sivilstatus, antall barn under 15 år, samt arbeidsgiver, hva slags type fiske som ble utført samt om forsikringspremien var betalt. I 1917 var det 901 personer i Aust-Agder som var registrert som fiskere. Alle var menn. Det stedet det bodde flest fiskere var i Høvåg herred. En av Høvågs 156 fiskere var den 78 år gamle Tønnes Tønnesen bosatt i Huggervik (i dag Haugevig). I manntallet er han registret som enkemann og at han drev med små- eller hjemmefiske samt at han var sin egen arbeidsgiver. Tønnes hadde for øvrig betalt forsikringspremien. (Arkivref. KA0927-PK, Høvåg kommune 16.1).

Den forfatteren som har beskrevet livet til sørlandsfiskerne best er sannsynligvis forfatteren Gabriel Scott. I 1918 kom boken «Kilden» ut. Boka skildret fiskeren Markus sine siste leveår og handlingen var lagt til Blindleia, den indre kystleden som går mellom Høvåg og Lillesand. Boken regnes av mange som Scotts mesterverk. Gabriel Scott (1874-1958) var født i Skottland og sønn av den norske sjømannspresten i havnebyen Leith. Familien flyttet til Norge da Gabriel var 7 år og faren ble sogneprest i Høvåg. I 1894 debuterte han som forfatter med diktsamlingen Digt. Scotts forfatterskap omfatter både romaner, diktsamlinger, teaterstykker, barnebøker og noveller. Scott bodde flere steder på Sørlandet samt i Kristiania, men i 1917 kjøpte han eiendommen Maagereiret på Tromøya. Her bodde han til sin død. Scott regnes som en av Sørlandets fremste diktere.

Manntallsprotokollen over fiskerne i Høvåg fra 1917 inngår i arkivet etter Høvåg herredskommune og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Det er ført fiskermanntall i perioden fra 1909 til 1955. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt