Fjøsbefaring i Iveland

Våren 1911 gjennomførte Hj. Thorkildsen og Lars Solberg fjøsbefaring i Iveland. Begge var imponert over dyreholdet. «Kreaturstellet i Iveland maa siges at være gjennemgaaemde bemærkelsesværdig pent og godt. Der hersker gjennemgaaende saa stor renslighed og omhyggelighed i det daglige stel i fjøset at det for være vanskelig at finde det bedre». Det ble videre ført en rangert oversikt over stellet hos de ulike melkebøndende.  Best hadde kuene «Rosli», «Guldokka», «Branros» og «Aanros» på gården Gaudestad. Bonden Olav Gaudestad havnet også på øverst på fjøsbefarenes premieliste for både godt stell og for best besetning. (Arkivref: DA-1321 Iveland landbruksselskap, A01 L0001).

Fjøsbefaringen er å lese i møteboken for Iveland landbruksselskap. Foreningen ble stiftet 13. april 1865 under navnet Iveland sogns landhusholdningsselskap. Formålet med foreningen var blant annet å arbeide for forbedring av jordbruket, samt for bedre pleie og tilsyn av dyrene. I 1924 endret foreningen navn til Iveland landbrukslag. I 1957 valgte foreningen å bli en del av Iveland bondelag, som var et lokallag av Norges bondelag.

Møteboken for Iveland landbruksselskap er en del av arkivet etter Iveland landbruksselskap og befinner seg på KUBEN i Arendal. I tillegg til to møtebøker for perioden 1865 til 1957, så omfatter arkivet to regnskapsbøker og et medlemsregister. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt