Flyktningene på Hove

Dramatiske historier om desperate syrere på flukt fra et krigsherjet hjemland har i flere måneder nådd oss via nyhetskanalene. I den siste tiden har flere flyktninger også ankommet norsk jord og ikke minst Hove på Tromøya. Slik var det også i 1993, da krigen på Balkan førte til en flyktningstrøm fra Bosnia, og også den gang kom flere til mottaket på Hove. Selv om et midlertidig flyktningmottak ofte må etableres raskt, krever det forberedelse. Og en viktig del av forberedelsene er å sørge for at fasilitetene er gode nok. (Arkivref: KA0906-619b, Arendal kommune, Hove asylmottak D01 L0002).

Hove asylmottak ble første gang etablert 25. januar 1989. Med fullt belegg kunne mottaket ta imot 108 personer. Etableringen var imidlertid omstridd, og noen gikk lengre enn andre med sine protester. Kort tid etter åpningen ble Arne Myrdal pågrepet av politiet utenfor mottaket med 5 kilo dynamitt i bilen. Han ble senere dømt til fengsel for å ha oppbevart sprengstoff med hensikt i å begå en straffbar handling. Mottaket eksisterte frem til 2006 da Hove leir- og friluftssenter overtok bygningene. Som følge av den akutte flyktningkrisen knyttet til borgerkrigen i Syria, ble Hove asylmottak reetablert 1. oktober 2015.

Arkivene etter Hove asylmottak befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivene består av møtebøker, ulike loggbøker, samt et sakarkiv, og strekker seg fra oppstarten i 1989 til avviklingen i 2006. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt