Operasjon dagsverk med lysbilder og salg av deilig mat

I 1995 ble Operasjon Dagsverk arrangert for å hjelpe barn og unge i Brasil. Drøye 25 millioner kroner ble samlet inn, og en av skolene som bidro var Frivoll videregående skole i Grimstad. I anledning innsamlingen arrangerte skolen også en internasjonal dag der både Brasils historie i lysbilder, diktskriving, diskusjoner og salg av deilig mat stod på timeplanen. Elevene ved Frivoll videregående skole samlet i 1995 inn 18 000 kroner. (Arkivref: KA0900-550q, Frivoll videregående skole (Aust-Agder hjelpepleierskole G01 L0001 og D02 L0004).

Frivoll videregående skole het opprinnelig Aust-Agder hjelpepleierskole og startet opp i 1963. I 1990 skiftet skolen navn til Frivoll videregående skole. Skolen var en yrkesfaglig skole med helse- og sosialfag. Den holdt i starten til på Egra, men flyttet senere til Soltun. I 1976 kunne lærere og elever ta i bruk en helt ny skolebygning med internat i Dybedalsveien. Skolen ble slått sammen med Dahlske videregående skole og Sørlandets Tekniske Fagskole i 2006 og gikk da under navnet Dahlske videregående skole, avdeling Frivoll. Skolene ble samlokalisert i 2006 i et nytt skolebygg i Lillesandsveien.

Timeplanen og takkekortet er del av arkivet etter Frivoll videregående skole og befinner seg på KUBEN i Arendal. I tillegg til diverse dokumenter knyttet til Operasjon Dagsverk, inneholder arkivet møteboker, kopibøker, journaler, sakarkiv, elevdokumentasjon og tegninger. Arkivet strekker seg fra skolens etablering i 1963 og frem til samlokaliseringen med Dahlske videregående skole og Sørlandets Tekniske Fagskole i 2006. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

English summary

In 1995 the money from OD went to the “Se essa rua fosse minha” project that focuses on educating and help homeless children in Brazil. The charity raised 25 million kroner and Frivoll secondary school in Grimstad alone, raised 18 000 kroner. On this occasion the school had an international day arranged, where they learned about Brazil’s history using slides, poetry workshops, discussion groups and sold food from South America.

Kommentarfelt