Klager og brysomme passasjerer

4. april 1929 reiste Konsul Nicolay Wiborg med dampskipet «Bjørgvin» fra Oslo. Wiborg hadde fått lugarplass på 1. klasse og var klar for en god natt søvn, noe som viste seg å bli umulig. I en klage til Arendal Dampskibsselskab skriver han: ”Ved siden av mig kom der ind 2 mænd som rimeligvis allerede var lidt bedugget og som fortsatte md drik og høirøstet tale saalænge, at jeg tlslut maatte ringe paa piken”.
Bråket ga seg ikke og Wiborg ble nødt til å bytte lugar. Dette virker ikke som første gang Wiborg hadde opplevd ”at folk slaar sig ned i lugarene med drik og høirøstet tale og umuliggjør nattero og søvn” på ADS’ sine ruter, men denne gangen viste deg seg at det ikke var et lystig lag som var skyld i tapt nattesøvn. I et notat redegjør restauratør Hans Nilsen hva som skjedde ombord i «Bjørgvin» natt til 5. april. Herr Barth hadde fått tildelt lugaren ved siden av Wiborg, og selv om han var ”ikke helt upaavirket av alkohol” da han gikk ombord, var det redselen for å ha mistet en veske med verdipapirer til verdi av 25 000 kr som gjorde ham høyrøstet. Vesken ble funnet, men uten papirer. Nilsen trøstet Barth med at han sikkert hadde glemt papirene igjen i Oslo, og Barth roet seg etterhvert ned. Hva som skjedde med de forvunnede verdipapirene sier arkivet ingenting om. (Arkivreferanse: PA-1716 Arendals Dampskibsselskab, ADS 1, 7.20).

Simon Nicolay Wiborg ble født i Kragerø i 1867 i en prominent skipsrederfamilie. Faren drev rederi og hadde spesialisert seg på iseksport og i 1894 overtok Nicolay Wiborg skipene etter sin far. Wiborg ble i løpet av få år en av landets største iseksportører og eksporterte is til land som England, Frankrike og Tyskland. Han var ordfører i Kragerø for flere perioder og ble også utnevnt til Fransk konsul. Da krigen kom i 1914 solgte Wiborg sin skipsflåte og flyttet til Oslo.

Avtrykkene til denne historien ble funnet i en boks merket med blant annet “Ubehagelige passasjerer” og tilhører Arendal Dampskibsselskabs arkiv. Arkivet befinner seg i dag på KUBEN i Arendal og arkivet er registrert på arkivportalen. no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

English summary

The 4th of April, 1929, passenger onboard the Oslo-Stavanger ferry, wrote a complaint about ”lack of control after the boat leaves Oslo-port”. The passengers name was Nicolay Wilborg, and despite his complaints on the night in question, the “two men, who were already drunk, continued drinking and brawling so I had to call the maid”. This did not help, and Wiborg eventually had to change his cabin to get some peace and quiet.The maître d’hôtel  onboard “Bjørgvin”, Hans Nielsen, later describes the incident. It seems that a Mr. Barth had lost his suitcase that was full of securities bonds worth 25 000 kr. Nielsen had to calm Mr. Barth down and reassured him that the money probably aws left behind, not stolen. This story was found in Arendal Dampskipsselskap’s archive filed under “Complaints” and Troublesome passengers” which is available at KUBEN, Arendal. The catalog is made public at arkivportalen.no.

Kommentarfelt