Lys til de norske hjem

Oppfinnelsen av glødelampen skapte en elektrisk revolusjon. Denne revolusjonen nådde Norge ved forrige århundreskifte, gjennom utbygging av elektrisitetsproduksjon og videre etablering av strømdistribusjon til boliger, anlegg og offentlige bygg. Glødelampen ble en etterspurt forbruksvare og i 1916 ble den første norske lyspærefabrikken i etablert i Drammen. Men behovet for lys i norske hjem økte i mellomkrigstiden og i 1932 ble det etablert to nye fabrikker. En i Oslo og en i Arendal. Glødelampefabrikken ”Noreg” i Arendal ble ansett som den største og mest moderne. (Arkivref: PA-2401, A/S Norsk Elektrisk  Glødelampefabrikk “Noreg”, U L0001). Se flere bilder fra fabrikken på flickr.

Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk ”Noreg” holdt til i Barbu i Arendal. Bedriften var eid av Oslo-firmaene Sønnichsen og N. Jacobsens Elektriske Forretning. I januar 1944 brant fabrikken ned. Uten produksjonsutstyr og i en tid med varemangel var det vanskelig å få på plass en ny fabrikk. Løsningen ble samarbeid med en annen lyspæreprodusent, Norske Phillips, som hadde produksjonsutstyr, men som var på utkikk etter større lokaler. I 1949 ble ny fabrikk åpnet på Myrene i Arendal der produksjonen var delt mellom Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk og Norske Phillips. Selv om fabrikken hovedsakelig produserte glødepærer, ble det også satt i gang annen produksjon – deriblant produksjon av TV-apparater.

Arkivet etter Norsk Elektrisk Glødelampefabrikken ”Noreg” befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter et fotoalbum fra 1932 og en 35 mm filmrull fra 1948. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

English summary

The invention of the light bulb created an electric revolution. The revolution reached Norway on the end of the 19th century thru the development of electro power plants and of electric power transmission to industry as well as public buildings and private homes.  The incandescent lamp became a sought after commodity and in 1916 the first Norwegian light bulb factory opened in Drammen. With more and more private homes getting electricity, two new factories where established in 1932. One in Oslo and one in Arendal.
The incandescent lamp factory ‘Noreg’ located in Arendal where considered to be the biggest, most advanced and modern. The company’s archive is available at KUBEN, Arendal.

 

Kommentarfelt