Forberedelse til krig

Da andre verdenskrig brøt ut i Europa ble det i Norge straks gitt ordre om å etablere en nøytralitetsvakt. I Arendal kom nøytralitetsvakten til å bestå av mannskaper fra hæren og marinen. Ved siden av dette organiserte forsvaret, ble det vinteren 1940 også satt i gang egne skyte- og militærøvelser med frivillige. Med rifler og maskingevær lånt av hæren ble det trent på skarpskyting på Ugland skytebane, mens det i skogsområdene rundt Arendal ble drevet praktiske øvelser. Rundt 150 mann deltok i opplæringen. De fleste var under vernepliktig alder og mange av dem var gymnasiaster. En av dem som deltok var Leif Ødegaard. Han hadde også med seg et kamera, og tok flere bilder fra øvelsene. (Arkivref: PA-2717, Leif Ødegaards fotoarkiv).

Leif Ødegaard(1922-2012) var sønn av stadsingeniør i Arendal Leif Ødegaard og Synnøve Gillund. Leif Ødegaard var ikke kun aktiv deltager i sivile skyteøvelser før krigen. Han ble også med i motstandsgruppen XU som ble etablert for Arendalsområdet i 1943. Formålet med XU var å drive etterretning, og en del av arbeidet bestod i å fotografere tyskernes stillinger og gjøremål. Leif Ødegaard fikk ansvaret for å dekke innlandet opp til Vrådal i Telemark. Etter krigen gikk Leif Ødegaard i farens fotspor og utdannet seg til ingeniør ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim. I 1961 startet han opp sitt eget rådgivningsfirma sammen med Christian F. Grøner og ble boende i Trondheim frem til sin død i 2012.

Bildene Leif Ødegaard tok fra militærøvelsene rett før krigen er del av Leif Ødegaards fotoarkiv og oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder også bilder tatt under krigen. På avtrykk sin flickr-side kan du se resten av disse bildene. Arkivet er også registrert på arkivportalen.no. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt