Fra slekt til slekt

De nuværende medlemmer af Arendals Turnforening vie disse Blade til de kommende Slægter. De ere bestemte til at optage Navnene paa alle dem, som have sluttet sig til Turnvæsenets Sag. Slik lyder de første setningene i stamboken til Arendals Turnforening. I tillegg til navn, inneholder protokollen også foreningens lover og flere beretninger fra foreningens mange jubileer og andre markeringer. (Arkivref: PA-2391, Arendals Turnforening).

Arendals Turnforening ble stiftet 17. mai 1857 av den østerrikske bokbinderen Joseph Stockinger. Det var Stockinger som introduserte turnsporten i Norge og også han som stiftet landets første idrettslag, Christiania Turnforening i 1855. I perioden 1869-1891 gikk turnforeningen under navnet Arendals forening for legemsøvelser og vaapenbruk. Bakgrunnen var at Arendal turnforening i 1869 ble slått sammen med rifleskytterlaget og skarpskytterkompaniet i Arendal. Dette partnerskapet varte frem til 1891, da de tre foreninger ble oppløst og turnforeningen tok igjen sitt gamle navn. Turnforeningen er fremdeles aktiv og hadde i 2012 over 800 medlemmer.

Arkivet etter Arendals Turnforening ble avlevert i 2012. Aust-Agder kulturhistoriske senter har tidligere mottatt arkivmateriale fra foreningens tidligste periode. Arkivet dekker perioden fra starten i 1857 og frem til 2011. Arkivet inneholder bl.a. møtebøker, journaler, korrespondansearkiv, regnskap, diplomer, trykksaker og et hundretalls foto fra foreningens rikholdige historie. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt