Fyrverkeri til glede og besvær

Natt til 1. januar 1989 ble himmelen fylt av fargesprakende raketter. Dessverre ble natten også preget av mange personskader og flere branntilløp. I Agder tok politiet initiativ til et møte der en kunne sette omgang med fyrverkeri på dagsorden. Møtet ble holdt på brannstasjonen i Kristiansand og selv om ingen fra Aust-Agder deltok, ble møtereferatet også brukt av kommunene i øst når de skulle forsøke stramme inn på rakettbruken. Risør kommune var en av kommunene som fulgte opp, noe som innebar involvering fra både politikere og ikke minst fra brannsjefen som fikk dette dokumentet på sitt bord på nyåret. (Arkivref: KA0901-772, Risør kommune, Byingeniørkontoret, Teknisk etat, D02 L0074).

Brannvern har siden byene begynte å etableres vært en viktig oppgave. Som for mange andre byer, var brannberedskapen i Risør relativt begrenset frem til 1767. Dette året ble den alminnelige brannforordningen innført, noe som innebar at alle kjøpsteder skulle organisere et brannvesen ledet av en branninspektør. I tillegg måtte byene ha tilgjengelig utstyr som vannslanger, vannkar, økser og lykt. Det ble etter hvert opprettet egne brannkommisjoner som blant annet skulle sørge for at det ble utarbeidet regler for bruk av lys, ild og lagring av ildsfarlige stoffer.

Brevet til brannsjefen er en del av arkivet etter teknisk etat og befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet etter brannvesenet i Risør strekker seg fra rundt 1850 og frem til rundt 1999. Arkivet er hovedsakelig delt i to deler. Dokumenter fra før 1966 er plassert i en egen serie, mens dokumenter av nyere dato ligger i sakarkivet etter teknisk etat. Arkivene består av blant annet møtebøker, kopibøker, regnskap og vaktjournaler. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt