Glassmaleriene i Grimstad kirke

Den 20. oktober 1926 mottok Grimstad kommune et brev fra Martha Falchenberg og hennes barn Rigmor Berentzen og Eyvind Falchenberg. Til minne om sin avdøde ektemann og barnas far, grosserer Peder Christian Falchenberg, ønsket Martha og familien å skjenke Grimstad kirke en gave i form av fire glassmalerier. P.C. Falchenberg ble født i Kragerø, men flyttet til Grimstad i 1876 og ble værende der inntil han flyttet til Christiania i 1898. I Grimstad startet Falchenberg opp en jern- og metallforretning. Han engasjerte seg også i byens samfunnsliv, inntok flere verv og i 12 år var han kirkeverge i Grimstad kirke. Det var derfor ikke så rart at familien ønsket å skjenke en gave til nettopp denne kirken. I familiens brev fulgte det også med tegninger av de foreslåtte glassmaleriene samt en beskrivelse av hvor de burde plasseres. Glassmaleriene skulle produseres av det velkjente franske firmaet «Le Vitrail d´art» Maumejean freres i Paris og arbeidet var beregnet å ta fire måneder. Et enstemmig formannskap ønsket å motta gaven og ba bystyret fatte følgende beslutning: «Den av familien Falchenberg tilbudte gave til utsmykning av Grimstad kirke vil bystyret gjerne motta og bemyndiger det ordføreren til like overfor giverne at fremføre bystyrets bedste tak for den storstilede og skjønne gave, hvormed de sætter grosserer P.C. Falchenberg saa vakkert et minde i Grimstad by.» Søndag 16. oktober 1927 var det tid for avduking. En stor folkemengde var samlet for å se de vakre glassmaleriene som nå prydet kirken. (Arkivref: PA-2899, Grimstad kirke, glassmalerier Y01 L0001).

Grimstad kirke ble innviet 7. april 1881 og var Grimstads andre kirke. Den første kirken stod på samme sted og ble bygget i 1849, kun 32 år tidligere. Denne første kirken viste seg raskt å bli for liten. Gode tider for skipsfart og ikke minst skipsbygging førte til at byen vokste, og det ble behov for et større kirkebygg. En stund vurderte en tegninger av den mye brukte kirketegneren Jacob Wilhelm Nordan, men oppdraget gikk til slutt til Henrik Thrap-Meyer, som senere stod bak både Kristiansand domkirke og Lillesand kirke. Byggearbeidene ble utført av den lokale byggmesteren Johan Gottlieb Heinecke. Da kirken stod ferdig var den Norges tredje største trekirke med plass til 1 150 mennesker. Den gamle kirken ble flyttet til Nedenes, der den i dag står som Engene kirke. Mesteparten av inventaret i den gamle kirken fulgte med til Nedenes. Noen gjenstander, som Otto Mengelbergs alterbilde fra 1864, flyttet inn i den nye kirken, men ellers måtte en anskaffe mye nytt. Frem mot 1927 opplevde kirkebygget få forandringer. Det var derfor en svært tiltrengt gave kirken fikk, da den i 1926 ble tilbudt glassmaleriene. I 1966/67 ble kirken restaurert for første gang. Orgelgalleriet ble forlenget ut til sidene og hele interiøret ble malt.

Tegningene av glassmaleriene som ble gitt i gave til Grimstad kirke, er del av et lite arkiv kalt Grimstad kirke, glassmalerier. I tillegg til tegningene inneholder arkivet også korrespondanse, regnskap, foto og avisutklipp knyttet til anskaffelsen av glassmaleriene. Arkivet strekker seg fra 1926 og frem mot 1998. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2899, Grimstad kirke, glassmalerier Y01 L0001
Grimstad Adressetidende 21.12.1926
https://www.norske-kirker.net/home/aust-agder/grimstad-kirke/
https://no.wikipedia.org/wiki/Grimstad_kirke

Kommentarfelt