SV under valgkampåpningen i Arendal 23.08.1997

I valgkamp med Aust-Agder SV i 1997

23. august 1997 skinte solen over Arendal. Valgkampen til høstens stortingsvalg skulle sparkes i gang. Sosialistisk Venstreparti i Aust-Agder var på plass. Optimismen var stor og planen var lagt. Verken valgkampen eller valget skulle imidlertid gå helt som planlagt.

Aust-Agder SV ble etablert i 1973 under navnet Sosialistisk Valgforbund i Aust-Agder. Partidannelsen var et resultat av at Sosialistisk Folkeparti (SF), Demokratiske Sosialister (AIK), Norges Kommunistiske Parti (NKP) og flere uavhengige sosialister stilte til valg på en fellesliste ved stortingsvalget i 1973. Felleslisten gjorde et brakvalg og fikk 11,2 % av stemmene. To år senere ble Sosialistisk Venstreparti (SV) stiftet. NKP gikk ut av sammenslutningen, mens de øvrige dannet grunnstammen i det nye partiet.

Som sine forgjengere var SV motstander av militærmakt og Norges forhold til NATO. Partiet var for marxisme og mente arbeiderbevegelsen måtte kjempe for revolusjonære reformer. SV markerte seg også innen kvinnesak og i miljøspørsmål. I motsetning til valgsuksessen i 1973, ble stortingsvalget i 1977 en nedtur for SV. Partiet fikk kun 4,2 % av stemmene.

10 år senere ble Erik Solheim valgt til formann for partiet. Under Solheims ledelse beveget SV seg i en mer reformvennlig retning med mer vekt på innenrikspolitiske saker. I 1989 gjorde partiet et brakvalg og fikk 10,1 % av stemmene. Deretter gikk det gradvis nedover.

Under debatten om norsk medlemskap i EU på begynnelsen av 1990-tallet, markerte SV seg som et tydelig Nei-parti. Til tross for stort engasjement rundt motstanden til EU, sanket ikke partiet særlig flere stemmer. I 1997 gikk Solheim av som partileder. Ny leder for partiet ble den unge advokatsekretæren Kristin Halvorsen og foran stortingsvalget i 1997 var det igjen optimisme.

SV med hest og kjerre under valgkampåpningen i Arendal 23.08.1997

Lørdag 23. august var det valgkampåpning i Arendal og Aust-Agder SV hadde planen klar. Ved Fagforeningens hus møttes et stort antall partimedlemmer. Deretter startet en rundtur med hest og kjerre. Om bord var også medlemmer av Lillegaard trad band som stod for musikken.

Under slagordene «Del godene» og «Bruk mulighetene» endte toget på Kanalplassen der det ble rigget til en stand. På programmet stod også en samling på Bakgården med reker og øl. SV-veteranen Stein Ørnhøi deltok med en oppløftende tale som skulle inspirere partimedlemmene i den kommende valgkampen.

SV på Bakgården i Arendal under valgkampåpningen 23.08.1997

De neste ukene deltok SV på mange arrangementer rundt omkring i Aust-Agder. En deltok også i flere radiointervjuer og en forsøkte å gjøre partiets politikk synlig gjennom pressen. Det siste skulle imidlertid vise seg i bli vanskelig.

En viktig del av valgkampen var å delta i debatter med andre partier. I følge valgkampsekretær Thomas Lid Ball gjorde representantene fra Aust-Agder SV en god figur. Debattene foregikk imidlertid ofte uten fyldig pressedekning, og da fikk man ikke særlig godt betalt for alle forberedelsene. Det var også vanskelig å få pressen på kroken med konkrete presseutspill og Lid Ball tok selvkritikk for ikke å ha funnet interessante nok saker. Leserinnlegg kunne partiet også bli bedre på.

Selv om det på tampen av valgkampen hadde kommet flere innlegg på trykk, kunne en ifølge Lid Ball bli bedre til å koordinere innleggene. Ulike medlemmer og kandidater burde skrive om ulike tema. Lid Ball mente partiet burde se til FrP. Selv om innholdet ifølge Ball Lid var skralt, hadde FrP klart å fylle avisene gjennom sommeren.

Invitasjon til valgvake med Arendal- og Aust-Agder SV 15.09.1997

Mandag 15. september var valgkampen over og partimedlemmene møttes til valgvake på SV-kontoret i Arendal. Det ble neppe et lystig lag. SV hadde ikke klart å snu den negative trenden og fikk 6 % av stemmene. Dermed mistet partiet ytterligere fire mandater siden sist valg.

SV mistet imidlertid ikke motet, og i sin evaluering av innsatsen til SV i Aust-Agder skrev Lid Ball: « … jeg er overbevist om at SV kommer sterkere tilbake ved neste korsvei. Også i Aust-Agder ligger det et stort potensiale i og med at her er mange flinke folk i SV, og at det ikke er altfor mange flinke i de andre partier vi skal rappe stemmer fra.»

Aust-Agder SV skulle de neste årene fortsette å arbeide for partiets politikk i både motvind og medvind. I 2019 ble SV i Aust-Agder og Vest-Agder slått sammen og navngitt Agder SV.

På KUBEN i Arendal oppbevares arkivet etter Aust-Agder SV kalt PA-2907, Aust-Agder SV. Arkivet strekker seg fra oppstarten i 1973/1975 og frem til 2005. I tillegg til dokumenter knyttet til valgkampen i 1997 inneholder arkivet også møtebøker, sakarkiv, medlemslister og regnskap. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkiv som ikke er klausulert er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2907, Aust-Agder SV D01 L0008
Agderposten 06.09.1997
https://no.wikipedia.org/wiki/Sosialistisk_Venstreparti besøkt 02.09.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsvalget_1973 besøkt 02.09.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsvalget_1977 besøkt 02.09.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsvalget_1989 besøkt 02.09.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsvalget_1993 besøkt 02.09.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsvalget_1997 besøkt 02.09.2021

Kommentarfelt