Forhandlingsbok for Terje Vigen

Idrettslaget Terje Vigen på Fevik – forsoning i krigstid

Høsten 1940 ble et nytt idrettslag etablert på Fevik. Etter flere år med rivalisering besluttet det borgerlige idrettslaget Express og arbeideridrettslaget Fjære A.I.L. å slå seg sammen. Tidspunktet var neppe tilfeldig. Splittelsen av idrettsbevegelsen i en borgerlig og en sosialistisk side som hadde preget mellomkrigstiden, fikk en brå slutt da Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland våren 1940. Under selve okkupasjonen og i de første etterkrigsårene var det mange av de tidligere borgerlige og sosialistiske idrettslagene som slo seg sammen, og på Fevik skjedde det allerede 11. oktober 1940. En av de første sakene det nye styret måtte ta stilling til, var hva det nye idrettslaget skulle hete. «Storm», «Fjære kameratene», «Moy», «Sjalg» og «Flo» kom opp som forslag, men navnet som fikk flest stemmer var «Terje Vigen». Navnevalget ble imidlertid kortvarig. 16. mai 1945, en drøy uke etter at freden kom til Norge, innkalte idrettslaget til ekstraordinær generalforsamling. Blant sakene som skulle behandles var igjen lagets navn. Styret var nemlig kommet til det resultat «at «Terje Vigen» var et ūpraktisk navn» og at det var ønskelig med et navnebytte. Denne gangen ble de gamle navnene Express og Fjære Idrettslag foreslått, og etter avstemning falt valget på Express. (Arkivref: PA-2627, Idrettslaget Express A01 L0001 0005).

Idrettslaget Express ble stiftet første gang 1. mai 1919. Det var arbeidere ved Sørlandets Skibsbyggeri som stod for etableringen av foreningen og i de første årene var laget en ren fotballklubb. Navnet «Express» skal klubben ha fått på grunn av dens hurtige fremgang. Nedgangen i verftsindustrien i starten av 1920-årene førte imidlertid til krise for idrettslaget. Mange flyttet fra Fevik og i 1924 mistet klubben også sin fotballbane. Utover på 1920-tallet satset klubben også på bryting og skiidrett. Klassekampen som preget norsk idrett på 1920- og 1930-tallet fikk også betydning for Express. I 1933/34 ble idrettslaget delt i to, da flertallet i styret ønsket å være et arbeideridrettslag. Flertallet ønsket samtidig å bære videre navnet Express, men det gjorde også mindretallet. Navnestriden havnet til slutt i retten, der arbeideridrettslaget Express tapte saken og måtte skifte navn til Fjære Idrettslag. I 1940 slo lagene seg sammen igjen under navnet «Terje Vigen» og i 1945 byttet de tilbake til det opprinnelige navnet «Express». På Moy Moner fikk laget sitt eget klubbhus i 1953. Idrettslaget Express feiret 100 års jubileum i 2019. Laget var da et fleridrettslag med over 800 medlemmer. Idrettslaget drev bl.a. med turn, orientering, fotball, håndball, basketball, friidrett og innebandy.

Møteboken etter idrettslaget Terje Vigen er en del av arkivet etter Idrettslaget Express og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter også materiale fra A.I.L Express og Fjære Idrettslag. I tillegg til møtebøker, inneholder arkivet også årsberetninger, korrespondanse, regnskapsbøker, diplomer, klubbaviser, jubileumshefter og arkivmateriale knyttet til orienteringsgruppa. Arkivet strekker seg fra oppstarten i 1919 og frem til 2017. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Idrettslaget_Express

Kommentarfelt