Idrett og klassekamp

I dag er Norges idrettsforbund landets største frivillige organisasjon og visjonen er ”Idrettsglede for alle”, men slik har det ikke alltid vært. I 1920- og 1930-årene var Norge preget av klassekamp, og dette fikk også innvirkning på idretten. Arbeiderens Idrettsforbund ble stiftet i 1924 som en motvekt til det allerede eksisterende Norges Landsforbund for Idræt. Landet ble delt i to konkurrerende idrettskretser, og mange steder oppstod to konkurrerende idrettslag der politisk standpunkt var den sentrale skillelinjen. Dette diplomet er tildelt guttelaget til Stokken Arbeideridrettslag i forbindelse med kretsmesterskapet i fotball i 1935. (Arkivref: DA-1122 Sørfjell idrettsforening, E L0003)

Stokken Arbeideridrettslag ble stiftet i 1932, som et alternativ til Eydehavn Idrettsforening som var blitt etablert i 1916. Ved oppstarten i 1932, var det flere av medlemmene i den mer borgerlige Eydehavn Idrettsforening, som meldte overgang til Stokken Arbeideridrettslag. Frem mot andre verdenskrig fortsatte lagene å knive om medlemmene, men i 1945 ble foreningene samlet til idrettslaget Fjell-Stokken. Da var også Norges Idrettsforbund stiftet, som samlet Norge til et idrettsrike igjen. I 1948 endret Fjell-Stokken navn til Sørfjell, som fortsatt eksisterer i dag.

Arkivene etter Stokken Arbeideridrettslag er i all hovedsak blitt en del av arkivet etter. I tillegg er det senere kommet inn et eget arkiv etter Stokken Arbeideridrettslag. Arkivene befinner seg i dag på KUBEN i Arendal, og strekker seg fra rundt 1925 og frem til 1980. I tillegg til diverse diplomer, inneholder arkivene også møtebøker, korrespondanse, medlemslister og avisutklipp. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder.

Kommentarfelt