Idrett og klassekamp

I dag er Norges idrettsforbund landets største frivillige organisasjon og visjonen er ”Idrettsglede for alle”, men slik har det ikke alltid vært. I 1920- og 1930-årene var Norge preget av klassekamp, og dette fikk også innvirkning på idretten. Arbeiderens Idrettsforbund ble stiftet i 1924 som en motvekt til det allerede eksisterende Norges Landsforbund for Idræt. Landet ble delt i to konkurrerende idrettskretser, og mange steder oppstod to konkurrerende idrettslag der politisk standpunkt var den sentrale skillelinjen. Dette diplomet er tildelt guttelaget til Stokken Arbeideridrettslag i forbindelse med kretsmesterskapet i fotball i 1935. (Arkivref: DA-1122 Sørfjell idrettsforening, E L0003)

Stokken Arbeideridrettslag ble stiftet i 1932, som et alternativ til Eydehavn Idrettsforening som var blitt etablert i 1916. Ved oppstarten i 1932, var det flere av medlemmene i den mer borgerlige Eydehavn Idrettsforening, som meldte overgang til Stokken Arbeideridrettslag. Frem mot andre verdenskrig fortsatte lagene å knive om medlemmene, men i 1945 ble foreningene samlet til idrettslaget Fjell-Stokken. Da var også Norges Idrettsforbund stiftet, som samlet Norge til et idrettsrike igjen. I 1948 endret Fjell-Stokken navn til Sørfjell, som fortsatt eksisterer i dag.

Arkivene etter Stokken Arbeideridrettslag er i all hovedsak blitt en del av arkivet etter. I tillegg er det senere kommet inn et eget arkiv etter Stokken Arbeideridrettslag. Arkivene befinner seg i dag på KUBEN i Arendal, og strekker seg fra rundt 1925 og frem til 1980. I tillegg til diverse diplomer, inneholder arkivene også møtebøker, korrespondanse, medlemslister og avisutklipp. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt