Aust-Agder bunaden

Eg vil og gjerne ha meg bunad, men Aust-Agder bunaden vil eg då slett ikkje ha, når eg kan få ein som er so mykje finare, til dømes Telemark, Gudbrandsdal, Hardanger, Voss o.s.v. Dette kunne en lese i lagsavisen til Herefoss bygdekvinnelag den 4. februar 1950. Innlegget var imidlertid ikke ment som en kritikk mot Aust-Agder-bunaden, men mer som en oppfordring til å se de faktiske kvalitetene i bunaden til hjemfylket. Eg undrast på om dei som likar bunaden minst har sett den, heilt som han skal vera med ekte sylv, setesdalsbelte, skaut og sylvspente skor. (Arkivref: PA-2172, Herefoss bygdekvinnelag, X01 L0001). Aust-Agder-bunaden er for øvrig også kjent som Åmlibunaden.

Herefoss bygdekvinnelag ble dannet 3. mai 1947 under navnet Herefoss bondekvinnelag. Laget utførte forskjellige typer praktisk arbeid, samlet inn penger, samt holdt ulike kurs, som til eksempel kurs i bunadssøm. Møtene i Herefoss bygdekvinnelag ble holdt på dagtid og gikk på rundgang i de forskjellige kretsene. På møtene var det andakt, utfylling av lagsavis, foredrag av medlemmene, husmorråd, spørreklasse og kaffeslabberas. Etter hvert dalte medlemstallene og i 1999 ble laget lagt ned.

Arkivet etter Herefoss bygdekvinnelag befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter møtebøker, journaler, korrespondanse, medlemsliste, regnskap og den håndskrevne lagsavisa Bygdekvinna. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt