In nomine Jesu Anno 1737

På 1700-tallet var håndverksmestere organisert i såkalte laug. Et av disse laugene var Arendals Snekkerlaug som ble opprettet 13. april 1737 i Stie Nielsens snekkerhus. Bildene er av snekkerlaugets laugsbok. (Arkivref: PA-1773, Arendals Snekkerlaug, 1. Protokoller, L0001).

Arendals Snekkerlaug ble stiftet i Arendal i 1737. Bevilgningen til å starte opp lauget ble gitt 20. januar 1736, men først 13. april året etter ble lauget formelt stiftet. Snekker Stie Nielsen ble valgt som snekkerlaugets Oldermann. Laugenes funksjon var å oppnå og å opprettholde det lokale monopol på alt håndverksmessig arbeid. Dette oppnådde man gjennom begrensning av opptak i laugene, kontroll med den faglige opplæring, og tiltak mot ikke laugsorganiserte håndverksmestre. Arendals Snekkerlaug ble oppløst i 1869 i forbindelse med en lov som kom i 1866 og som oppløste alle eksisterende laug fra utgangen av 1869.

Arkivet etter Arendals Snekkerlaug befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter laugsbok, korrespondanse, forhandlingsprotokoll, svenneprotokoll, regnskapsbøker og kontraktsbok, og dekker hele perioden fra laugets oppstart på 1730-tallet til oppløsningen i 1869. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over arkivet. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt