I lang og tro tjeneste

I dagens arbeidsliv, med krav til utdannelse, rett til tidlig pensjonisttilværelse og behov for midlertidige ansettelser, er det relativt få som har jobbet i en og samme virksomhet i mer enn 30 år. Dette var adskillig vanligere før, og ved Arendals Møbelfabrik i 1948 var det hele 17 ansatte som kunne jubilere med 30 år i jobb på fabrikken. Dette året hadde også møbelfabrikken 50-årsjubileum og 3 av de ansatte hadde vært med siden oppstarten. I anledning jubileet ble det holdt festmiddag på Grand Hotell i Arendal, der både ansatte, øvrighet og presse var til stede. I styreprotokollen til møbelfabrikken får en oversikt over hvem jubilantene var, og hva de arbeidet som. (Arkivref: PA-1769, Arendals Møbelfabrik, A01 L0002).

Arendals Møbelfabrik startet opp i 1898 basert på C. Christensens møbelmagasin og snekkerverksted. Fabrikken var den første til å serieprodusere møbler, og i en periode var det landets største møbelfabrikk og Arendals største industriarbeidsplass. Arendals Møbelfabrik var kjent for å maskinprodusere kvalitetsmøbler i en tid da masseproduksjon ofte gikk på bekostning av den håndverksmessige kvaliteten. Etter andre verdenskrig økte konkurransen fra andre møbelprodusenter. Møbelfabrikken fikk problemer med å følge den tekniske utviklingen, og i 1964 ble virksomheten ble lagt ned.

Arkivet etter Arendals Møbelfabrik befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet består i hovedsak av to protokoller som dekker perioden fra oppstarten i 1898 til nedleggelsen i 1964. Videre finnes fotografier av og fra fabrikken i samlingen med stedsbilder fra Barbu. Arkivet etter Arendals Møbefabrik er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt