Tunge tak i snø og kulde

Norge er i dag helt avhengig av elektrisk kraft, og det meste av elektrisiteten vi bruker kommer fra vannkraft. Vannkraftutbyggingen tok for alvor til på begynnelsen av 1900-tallet, og Arendalsvassdraget var et av vassdragene som ble gjenstand for store endringer. Utbygger var Arendals Fossekompani, og utbyggingen kom til å ta flere tiår. Disse bildene er fra anleggsvirksomheten ved Flatenfossen og Bøylefossen. (Arkivref: PA-2413, Arendal Fossekompani. Anleggsbilder).

30. januar 1896 ble Arendals Fossekompani etablert. Etter etableringen kjøpte selskapet opp Bøylefossen i Froland og Flatenfossen på grensen mellom Froland og Åmli.  I 1911 ble Bøylefossen kraftstasjon påbegynt, og den første elektriske kraften ble levert sommeren 1913. Samme år ble selskapet notert på Oslo Børs. Kraften fra Bøylefoss kraftstasjon ble utgangspunkt for etableringen av Arendal Smelteverk og Det Norske Nitridaktieselskap på Eydehavn ved Arendal. Arendals Fossekompani utviklet seg etter vært fra et rent kraftselskap til et investeringsselskap, og har i dag eierandeler i blant annet Kongsberg Gruppen ASA og NorSun AS.

Fotoarkivet etter Arendals Fossekompani befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Bildene er hovedsakelig fra utbyggingen av Arendalsvassdraget og dekker perioden fra 1912 til 1930. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og samtlige fotografier er digitalisert og publisert på digitaltmuseum.no.

Kommentarfelt