Brev fra Kristian Wendelborg 04.05.1923

Kantate ved Risør bys 200 årsjubileum – et verk skrevet med hastverk

Klokken seks om morgenen 8. mai 1923 kunne innbyggerne i Risør høre den første salutten fra Holmens gamle batteri. Den lille kystbyen på Sørlandet skulle denne dagen feire sitt 200 årsjubileum. Flere festligheter var planlagt. Et av høydepunktene var fremføring av en kantate til ære for byen. At Risør fikk en egen kantate til jubileet, var imidlertid ingen selvfølge. Komponisten hadde kun fått en måned på seg til å komponere musikkstykket.

Til jubileet engasjerte Risør formannskap forfatteren Magnus Brostrup Landstad i Kongsberg til å skrive teksten til en kantate. Musikken skulle komponeres av Kristian Jepsen som var skolebestyrer i Risør. Jepsen hadde vært aktiv i byens musikkliv. Oppdraget med kantaten fikk han imidlertid ikke fullført. En snau måned før selve jubileumsdagen gikk oppdraget i stedet til den anerkjente komponisten Kristian Wendelborg.

Risør

En populær komponist

Kristian Wendelborg (1863-1938) var utdannet ved musikkonservatoriet i Oslo. I 1898 ble han ansatt som organist ved Sagene kirke. Han kom imidlertid også til å komponere musikk.

Rundt århundreskiftet produserte han flere korsanger som ble svært populære. Han satte blant annet toner til Bjørnstjerne Bjørnsons «Norge, Norge», Per Sivles «Me heisar vårt flag», og Johan Halmrasts påskehymne «O, salige stund uten like».

Wendelborg produserte også flere musikkstykker på oppdrag, og i april 1923 var det Risør formannskap som ønsket hans tjenester.

Et vanskelig oppdrag

Wendelborg hadde sammen med Landstad nettopp fullført en kantate til Kongsberg sitt 300 årsjubileum, da spørsmålet fra Risør dukket opp. Kongsberg skulle ikke feire før i 1924. Nå fikk Wendelborg imidlertid litt dårligere tid. Det samme gjorde de som skulle fremføre kantaten.

I stedet for å komponere, skulle Jepsen være ansvarlig for fremføringen. Det skulle også vise seg å bli en utfordring. Notene som Jepsen etter hvert fikk tilsendt var skrevet for både mannskor og damekor. I Risør hadde Jepsen bare et mannskor.

Jepsen måtte derfor samle sammen et helt nytt kor. I tillegg fikk de i starten kun deler av musikkstykket. Wendelborg sendte notene etter hvert som de ble skrevet. Til tross for utfordringene, ble likevel alt klart til den store festdagen.

Takket for tilliten

4. mai 1923 takket Wendelborg ordfører Fritz Prebensen for oppdraget han hadde fått. «Jeg frembærer min ærbödige tak for den tillid Risör formandskap viste mig ved at overdra til mig at komponere kantaten.»

Samtidig la ikke komponisten skjul på at han hadde arbeidet under et visst tidspress. «Det var paa kort varsel, og kompositionen er blit til under det sterke press av at skulle være færdig og indövet til en bestemt dag».

Likevel hadde Wendelborg tro på at resultatet skulle bli bra. « … jeg tör haabe at den i nogen mon kan bidra til at glæde Eder alle paa festdagen allikevel.» 8. mai 1923 skulle kantaten endelig fremføres.

Brev fra Kristian Wendelborg 04.05.1923

Wendelborg var naturligvis invitert. Han slet med reumatisme og hadde i forkant meddelt at han dessverre ikke kunne komme. Til tross for helseplagene dukket komponisten opp på jubileumsdagen. Til stede var også tekstforfatter Landstad. Det samme var store deler av Risør by og andre inviterte gjester.

Fest i friskt vårvær

Tirsdag 8. mai 1923 var en frisk vårdag i Risør. Byen var pyntet til fest og klokken 06:00 markerte kanonene på Holmen at festen kunne begynne. Klokken 07:00 dro musikkorpset gjennom byen og klokken 10:00 samlet alle seg til festgudstjeneste. Det var også her kantaten skulle fremføres.

Risør kirke rundt 1950
Risør kirke rundt 1950

Under ledelse av Jepsen ble kantaten fremført av 80 korsangere og flere solister. Tilhørerne ble ikke skuffet, og også Wendelborg berømmet korets sangferdigheter. Kantaten ble et høydepunkt, men det var ikke det eneste.

Borgermiddag Risør Rådhus 8. mai 1923

På Folkeskolen ble det arrangert gamlefest. Videre samlet innbyggerne i Risør seg i et borgertog som endte opp på folkeskoleplassen hvor flere taler ble holdt.

Festmiddag på rådhuset

Klokken 19:00 var det tid for borgermiddag for inviterte gjester på rådhuset. Under middagen leste ordfører Prebensen opp noen av de tilsendte telegrammene som var kommet i anledning jubileet. Risør hadde fått gratulasjoner fra blant annet Kong Haakon 8., regjeringen og flere stortingsrepresentanter.

Risør hadde også fått følgende telegram fra ordføreren i Arendal: «Arendals by sender sin kjære tvillingsøster, kampfællen fra 1723, de beste ønsker for dagen. Held og lykke for fremtiden!»

Arendal hadde nemlig fått bystatus samme dag som Risør. Selve stiftelsesdagen var 7. mai. I Arendal kom jubileumsfesten til å foregå 7. mai. I Risør valgte de å markere bursdagen dagen etter. Bakgrunnen var hensynet til feiringen i Arendal

Etter borgermiddagen ble jubileumsdagen avsluttet med folkefest på både rådhuset og i skolens gymnastikksal.

Avtrykk etter jubileet på KUBEN

På KUBEN i Arendal finner en flere dokumenter knyttet til jubileet i Risør i 1923. I arkivet etter Risør kommune, KA0901-PK, Risør kommune, finnes en mappe med diverse dokumenter deriblant et brev fra komponisten Wendelborg. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0901-PK, Risør kommune 1. 01 L0096 (11.4.50)
Lindstøl, Tallak: Risør gjennem 200 år 1723 til 1923
Agderposten 12.03.1923
Skandinaven 08.04.1923
https://snl.no/Kristian_Wendelborg besøkt 21.04.2023

Kommentarfelt