Kiøbmanden fra Arendal

På midten av 1700-tallet var Arendal allerede en del av et internasjonalt marked for varehandel, og handelsrutene gikk stort sett sjøveien. Flere av skutene som kom innom Arendal var utenlandske, men varer til og fra Arendal ble også fraktet på egne skuter. Her ser en bilde av en av dem, nemlig Kiøbmanden. Originalen er en akvarell malt av Thomas Barry i 1753, og skal være et av de eldste skipsportrettene av et norsk handelsfartøy. (Arkivref: PA-1935, Samling av fartøysbilder).

Kiøbmanden var en fullrigger bygget i Arendal i 1742. I 1753 ble skipet ført og eid av Daniel Christian Feiff, som gjennom ekteskap med enken til skipets forrige eier var blitt medreder. Bildet viser Kiøbmanden losse trelast i London. På midten av 1700-tallet var trevirke og jern de store eksportartiklene fra Arendal, mens kornprodukter, tekstiler og ikke minst murstein stod for en god del av importen. På tollistene for Arendal kan en imidlertid også finne mer ”eksotiske” varer som eksport av levende hummer og import av frø til kanarifugler.

Bildet av Kiøbmanden er en del av samlingen Fartøysbilder og befinner seg på Kuben i Arendal. Mange av bildene er kommet inn som del av ulike arkiver og i en tidligere periode blitt tatt ut og tatt vare på i en egen samling. En del av bildene er også avfotograferte malerier. Bildene strekker seg fra rundt 1750 og frem til 1960. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt