Kittelsens båtbyggeri i Risør – i de skipbrudnes tjeneste

Den 11. september 1952 ble Redningsselskapets nyeste redningskrysser overlevert. Fartøyet var en gave fra skipsreder Olav Ringdal og det ble døpt Olav Ringdal jr. til minne om skipsrederens sønn som var blitt skutt av tyskerne under den andre verdenskrig (1940-1945). Fartøyet var den siste av fire moderne redningskryssere som ble levert Redningsselskapet i perioden 1949 til 1952. Etter krigen var det blitt behov for redningsfartøy som kunne ta større slep og de nye krysserne var derfor utstyrt med større motor. De baserte seg også i mindre grad på seil enn sine forgjengere og båtene ble de første i Redningsselskapets flåte som avvek fra den tradisjonelle skøytefasongen Colin Archer hadde introdusert med de første redningsskøytene i 1893. Olav Ringdal jr. målte drøye 20 meter og var utstyrt med en motor på 300 HK som tok båten opp i en fart av 10 knop. Krysseren hadde videre seks lugarer med til sammen 10 køyeplasser samt en egen sykelugar med nødvendig utstyr. Redningskrysseren skulle bli Redningsselskapets siste skute bygget av tre. Konstruktør var den kjente båtkonstruktøren Richard G. Furuholmen og den ble bygget ved Kittelsens båtbyggeri i Risør. (Arkivref: PA-2563, Kittelsens båtbyggeri T01 L0001 0003).

Kittelsens båtbyggeri ble startet opp av båtbyggeren Aanon Kittelsen (1910-1990) og holdt til på Lekerøya utenfor Risør. Kittelsen hadde lang fartstid som båtbygger og hadde blant annet vært med å bygge båter på Lindstøl, men i 1941/42 tok han beslutningen om å starte egen virksomhet. Verftet bygget alt fra åpne joller til fiskefartøy og rundt 1950 fikk Kittelsen også oppdrag med å bygge to av Redningsselskapet nye redningskryssere. Therese Klaveness ble levert i 1951, mens Olav Ringdal jr. ble ferdig året etter. Kittelsens båtbyggeri ble i løpet av få år et anerkjent verft og bygget båter for flere kjente båtkonstruktører deriblant Sam O. Berge, Richard G. Furuholmen, Bjarne Aas og Jan Herman Linge. I tillegg til diverse bruksbåter, bygget verftet også fritidsbåter og spesielt på 1960-tallet var aktiviteten stor. Selv om trebåtene i denne perioden fikk hard konkurranse fra de nye plastbåtene, var det mange rike europeere og amerikanere som heller ville ha tradisjonsrike trebåter av høy kvalitet. Sommeren 1967 var 20 mann i arbeid ved verftet for å ferdigstille to 48 fots klippere. Båtene var tegnet av den verdenskjente konstruktøren Arthur Robb, de var bygget i teak og mahogny, og de skulle seiles til henholdsvis England og USA. Året etter ble Kittelsens båtbyggeri omorganisert til et aksjeselskap. På 1970-tallet lanserte Kittelsen båttypen Vista. Dette var en motorseiler med plastskrog, men overbygging samt interiør var laget i tre. Båten målte 28 fot og ble produsert i flere eksemplarer. Dette skulle imidlertid bli den siste store satsingen for Kittelsen. I 1982 avsluttet han båtbyggervirksomheten. Da hadde rundt 250 trebåter blitt sjøsatt fra verftet på Lekerøya. Flere av dem kom til å seile mange år etter at Kittelsen la inn årene. To av båtene kunne han selv se nærmere på, da «Drøbak» og «Vanadis» i 1984 besøkte den nystartede Risør trebåtfestival.

Tegningen av redningskrysseren Olav Ringstad jr. er en del av arkivet etter Kittelsens båtbyggeri og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder korrespondanse, regnskap og tegninger, og strekker seg fra 1933 og frem til 1974. Tegningene er delt inn i to arkivserier der den ene er tegninger i mapper og den andre er rullede. Tegningene er dels registrert etter båtkonstruktør og dels etter type fartøy. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Foss, Bjørn: Hundre år med redningsskøyta. Oslo 1994
Hals, Terje: 50 år for redningssaken. Historisk skrift nr. 3. 1993
Agderposten 01.10.1968, 20.05.1976, 31.05.2013
Arbeiderbladet 09.08.1967
Fiskeribladet 11.10.1950

 

 

Kommentarfelt