M/F Øisang – Norges eldste bilferje i tre

«Øisang vil bli en gild rutebåt». Det mente i alle fall båtens kaptein Bernhard Gjernes, da han ble intervjuet av Aust Agder Blad 11. desember 1950. En uke tidligere ble M/F «Øisang» satt i trafikk for første gang. Rutebåten trafikkerte mellom Risør, Ormdalstrand, Rotvik, Kjødvik og Øisang, og kaptein Gjernes trodde det nye tilbudet ville bringe økt trafikk mellom byen og distriktet.

Et snaut år tidligere, 15. januar 1950, hadde Gjernes sendt ut en innbydelse til å levere anbud for bygging av en ferje. Den gang hadde Gjernes vært formann for interimsstyret til det nyetablerte ferjerederiet A/S Østre Søndeled og Risør Fjordruter, og første punkt på lista var å skaffe seg et fartøy.

På vårparten var ferjebyggerne valgt og 17. april 1950 ble byggekontrakten signert. Verftet som skulle bygge den nye rutebåten var det tradisjonsrike byggeriet Emanuel Moen & Søn. Ferjen skulle kunne transportere både passasjerer og biler, og den skulle være drøye 16 meter lang. Fartøyet skulle bygges i furu og eik, og prisen var satt til 55 000 kroner. Ferjen fikk byggenummer 161. og allerede 1. desember var båten klar for levering.

Etter noen dagers kjøring kunne kaptein Gjernes til Aust Agder Blad gi sin vurdering av fartøyet. Båten var lett å styre, men den lå ennå litt høyt i vannet og kunne derfor fort drive litt om det ble noe vind. Kapteinen mente imidlertid dette ville løse seg med tiden. « … dette med avdriften vil sikkert hjelpe seg når bare fartøyet blir ordentlig vasstrukket.» Hva manøvreringen ellers angikk, syntes kaptein Gjernes at båten var litt tung å få i gir, men ellers var han godt fornøyd med hele båten.

Om det var giret som skapte problemer for M/F «Øisang» noen år senere vet vi ikke, men 16. juli 1954 gikk en bil med en barnefamilie over bord ved Øisang brygge. Bilferjen hadde nettopp klappet til kai og en bil var i ferd med å kjøre i land, da båten plutselig gled akterover. Bilen havnet i vannet og sank til bunns med mor og barn. Heldigvis ble alle reddet, men også året etter opplevde bilferjen dramatikk.

23. november 1955 kolliderte M/F «Øisang» med den lille lastebåten M/S «Grant». Også denne gangen var bilferjen på vei inn til kai. En vindkule fikk fartøyet til å plutselig drive inn i den allerede fortøyde lastebåten. Rekken på M/S «Grant» knakk, men heldigvis ble heller ikke denne gangen noen skadd.

Til tross for enkelte uhell fortsatte M/F «Øisang» å seile, men mot slutten av 1990-tallet opplevde bilferjen nye utfordringer. Den gamle båten var dyr å vedlikeholde og nye tekniske krav fra Sjøfartsdirektoratet førte til at ferjen var truet med nedleggelse.

Sommeren 2001 ble det etablert en aksjonsgruppe for bevaring av den gamle bilferjen, og 15. januar 2002 bevilget Risør kommune et tilskudd på 1 million kroner. I løpet av 2003 ble M/F «Øisang» rehabilitert ved Risør Trebåtbyggeri. I 2020 fyller fartøyet 70 år, og er dermed Norges eldste bilferje bygget i tre som fortsatt er i drift.

På KUBEN i Arendal finnes flere avtrykk etter ferjen. I arkivet etter Emanuel Moen & Søn finner en både tegninger, spesifikasjoner, kontrakter og annen korrespondanse. KUBEN oppbevarer også arkivet etter A/S Østre Søndeled og Risør Fjordruter. I dette arkivet finner en blant annet korrespondanse, regnskap, skipskontroller, rutetider og billetter. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2778, Emanuel Moen & sønn E01 L0001, T01 L0010
Arkiv PA-2911, Østre Søndeled og Risør Fjordruter
Aust Agder Blad 02.12.1950, 12.12.1950
https://www.nrk.no/sorlandet/slutt-for-oysangfergen-1.300967
https://no.wikipedia.org/wiki/Øysangferga

Kommentarfelt