Brosjyre for Marex 77 fra rundt 1992 s. 1

Marex – sjøens konge på Hasseltangen

På begynnelsen av 1990-tallet var båtbransjen på Sørlandet i krise. Flere av båtprodusentene gikk konkurs. En av båtbyggerne som overlevde krisen var Marex på Hasseltangen i Grimstad, men også de trengte hjelp. Hjelp fikk de fra Aust-Agder fylkeskommune.

Marex ble etablert av Eyvin Aalrud 28. juni 1973. Aalrud hadde tidligere vært eksportsjef for båtprodusenten Selco og i 1973 var han disponent for Joda Båtbyggeri. Joda holdt til på Løddesøl i Øyestad og det var også i lokalene til dette tradisjonsrike båtbyggeriet de første båtene navngitt Marex skulle bli produsert.

Oppstarten

Allerede høsten 1973 ble de første båtene lansert. Den ene var Marex Sun Cabin, en såkalt daycruiser-snekke på 24 fot. Skroget ble hentet fra Joda, mens overbygget var tegnet av arendalitten Alf Jensen. Jensen stod også bak den andre båten, en daycruiser navngitt Marex DC 2300.

Navnet Marex er hentet fra de latinske ordene «mare», som betyr sjø, og «rex» som betyr konge. I årene etter etableringen skulle Marex for alvor bli kjent som sjøens konge. I 1975 lanserte båtprodusenten nemlig flaggskipet Marex 32 Friendship.

Sjøens konge

Båten var i 1975 den største plastbåten som ble serieprodusert i Norge. Sjekta, som også var tegnet av Jensen, målte 32 fot og veide fire tonn. Til og med svenskene lot seg imponere, og i båtbladet «Båt för Alla» ble båten i 1976 presentert som en «jättesnipa med komfort». En «flytande sommerstuga» som var både vakker og luksuriøs.

Marex Fridenship i bladet Båt för Alla 1976

Prisen var også deretter. Fullt utstyrt kostet båten 210 000 kroner. Det var det få som hadde råd til. Plastsjekta kom derfor hovedsakelig til å bli solgt som halvfabrikat.

Flytting etter brann

I 1977 søkte Marex om tomt på Østerhus i Grimstad. Et nytt industriområde skulle etableres og Marex så muligheten for å flytte produksjonen til nye lokaler. Flytting til Østerhus ble det ingenting av. To år senere ble båtprodusenten imidlertid nødt til å flytte på grunn av dramatiske omstendigheter.

Om ettermiddagen 7. mars 1979 oppstod det brann i produksjonslokalene til Joda og Marex. Brannvesenet rykket ut, men hadde ingen mulighet til å stanse den eksplosive brannen. Hele anlegget brant ned og 60 ansatte stod plutselig uten jobb. Både Joda og Marex kom seg imidlertid raskt på bena igjen.

Noen uker senere var det inngått avtale om leie av Fjord Plast sine gamle lokaler på Hasseltangen i Grimstad. Utover på 1980-tallet var Marex en båtprodusent i vekst, men på slutten av 1980-tallet ble det igjen dramatisk.

Vanskelige tider

1986 var for Marex et toppår. 26 ansatte produserte båter på løpende bånd og bedriften omsatte for 23 millioner kroner. Året etter ble alt snudd på hodet.

I 1987 fikk en både børskrakk og bankkrise. Nordmenn sluttet å kjøpe nye båter og det norske båtmarkedet falt fullstendig sammen. Som flere andre norske båtbyggere, produserte Marex hovedsakelig båter for hjemmemarkedet. Uten norske kjøpere, ble det derfor krise. Løsningen ble å fokusere mer på eksport til utlandet.

Selv om Marex på midten av 1980-tallet hadde flere ulike båtmodeller, var båtprodusenten først og fremst kjent for sine sjekter. I utlandet var en imidlertid mer opptatt av hurtiggående fritidsbåter. For å treffe dette markedet måtte nye båtmodeller utvikles.

Frem mot 1990 utviklet Marex tre nye hurtiggående båter og to eldre båtmodeller ble totalt ombygd. Markedsføringen ble mer rettet mot utlandet og i 1991 ble nærmest alle nye båter eksportert. Marex hadde foreløpig klart seg godt gjennom krisen, men ikke alle klarte det samme.

Brosjyre for Marex 77 fra rundt 1992 s. 2

Flere norske båtprodusenter gikk konkurs. Blant dem var Marex sin langvarige nabo Joda. Joda Boat A/S inngikk i 1990 et samarbeid med Tresfjord Boats i Molde og Polar Boats i Arendal, men det kunne likevel ikke forhindre at selskapet måtte legge inn årene i 1992.

På egne ben

Marex hadde ikke ønsket å fusjonere med andre selskaper for å komme seg gjennom krisen. I stedet hadde selskapet satset på å stå på egne ben og utvikle sitt eget særpreg. Men utvikling av stadige nye båttyper var kostbart. For å fortsette utviklingen trengte Marex penger. En av bidragsyterne var Aust-Agder fylkeskommune.

18. mars 1992 hadde nærings- og sysselsettingsstyret i Aust-Agder næringsfond møte. Marex hadde søkt støtte til produktutvikling, og i møtet ble det vedtatt å bevilge båtprodusenten et tilskudd på inntil 700 000 kroner til nettopp det. Videre skulle Marex få et lån på inntil 600 000 kroner til samme formål. Bakgrunnen for vedtaket var blant annet at Marex ble ansett som et lokomotiv i bransjen med god kontroll over egen økonomi.

Prisvinner

De neste årene kom Marex til å utvikle flere båtmodeller. På begynnelsen av 2000-tallet vant fritidsbåter fra Marex flere prestisjefulle priser. Bedriften på Hasseltangen i Grimstad ble internasjonalt anerkjent for å utvikle og bygge innovative båter med høy kvalitet og godt design. Produksjonen på Hasseltangen var imidlertid snart et avsluttet kapittel. Som flere andre norske båtprodusenter flyttet også Marex mesteparten av produksjonen utenlands.

Marex på KUBEN

På KUBEN i Arendal oppbevares noen få avtrykk fra Marex sin historie. I arkivet etter Aust-Agder fylkeskommune ligger saksdokumenter knyttet til båtprodusentens søknad om økonomisk støtte på begynnelsen av 1990-tallet. Blant dokumentene ligger også brosjyrer av flere av Marex sine modeller. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. I arkivet etter Em. Moen & sønns båtbyggeri, PA-2778, Emanuel Moen & sønn, finnes også et særtrykk fra det svenske båtmagasinet Båt för Alla om Marex Friendship. Begge arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0900-121, Aust-Agder fylkeskommune, Sentraladministrasjonen/Fylkesrådmannen D04 L0316 0005
Arkiv PA-2778, Emanuel Moen & sønn E01 L0046 0022
Handelsregistre for Kongeriket Norge 1973
Aftenposten 11.11.1975, 08.03.1979
Agderposten 16.11.1991
Båt fôr Alla nr. 4. 1976
Fædrelandsvennen 12.10.1973, 17.10.1973, 01.10.1975, 19.11.1977, 21.03.1993
Grimstad Adressetidende 05.04.1979, 21.03.1992, 21.11.1992
Varden 13.10.1975
https://no.wikipedia.org/wiki/Bankkrisen_i_Norge_1987–1992 besøkt 03.06.2021

Kommentarfelt