NM på ski på Vegårshei – «The best NM ever»

I januar 1994 skulle det arrangeres NM på ski på Vegårshei. Det hadde gått hele 19 år siden NM i nordiske grener sist ble arrangert i Aust-Agder. Kongen hadde meddelt sin ankomst og forventningene var store. Det var imidlertid knyttet en viss usikkerhet til om mesterskapet i det hele tatt ville kunne arrangeres på Vegårshei. De siste vintrene hadde vært snøfattige og det var ikke helt utenkelig at arrangementet kom til å bli flyttet til reservestedet Høydalsmo i Telemark. Det ble det heldigvis ikke noe av. Vinteren 1993/1994 kom det masse snø og 20. januar var det duket for offisiell åpning ved langrennsarenaen ved Vegårshei skole. Etter tre dager med konkurranser innen langrenn var det 27. januar duket for hopp og kombinert. Ingen austegder nådde til topps i konkurransene, men arrangementet ble en stor suksess. Teknisk delegert i langrenn Frank Pedersen konkluderte med at mesterskapet var meget godt avviklet på alle områder. Løypene ble betegnet som «meget gode» og «perfekt preparert». Det samme gjaldt forholdene i Molandsbakken. Kai Arne Ringen, teknisk delegert for hopp, beskrev i sin rapport at han knapt hadde sett bedre bakkepreparering og «at det hele ble et mesterskap vi lenge vil huske rent arrangementsmessig.» Også teknisk delegert i kombinert, Anders Aursand, var begeistret og skrev i sin rapport at NM på Vegårshei var «et mønster arrangement for kommende arrangører … ». NM på ski på Vegårshei ble så vellykket at historiker Nils Martinius Justvik, i boka «Fra hav til hei En fortelling om idrett i Aust-Agder», omtalte arrangementet som «The best NM ever». Omtalen hadde en tydelig referanse til OL på Lillehammer som ble arrangert samme år. Arrangører for det svært vellykkede mesterskapet på Vegårshei var Aust-Agder skikrets og Vegårshei Idrettslag. (Arkivref: PA-2619, Aust-Agder Skikrets 02 A2).

Vegårshei Idrettslag ble etablert 12. mars 1902. I starten var det skiidrett som dominerte, men etter hvert satset laget også på sykling, terrengløp, skøyter og svømming. Hopp var tidlig populært. Lagets første bakke lå i Laupalskottet ved Lauve. I 1918 fant man en passende bakke ved Ubergsmoen og 16. februar 1919 var laget klar for sitt første hopprenn. Rennet gikk ikke helt som planlagt. Bakken var hard og isete og en innsender til avisen Vestlandske Tidende kunne i etterkant melde om brekte armer og «nokre harde støytar i hofte, hovud eller rygg og 2-3 sundrivne buksepar, … ». I 1936 arrangerte Vegårshei Idrettslag sitt første turløp, det såkalte Fjellmannsløpet. Arrangementet var et samarbeid mellom Vegårshei Idrettslag og Treungen IL. Etableringen av arbeideridrettslag på begynnelsen av 1930-tallet fikk også konsekvenser i Vegårshei. 19. juni 1932 vedtok Vegårshei Arbeiderungdomslag å danne et arbeideridrettslag. Navnet ble Vegårshei AIL. Samme år ble også Jerv AIL etablert og i 1935 kom det tredje arbeideridrettslaget, Ubergsmoen AIL. Ved et møte 12. juli 1936 ble det etter lengre tids forhandlinger vedtatt en sammenslåing mellom bygdas tre arbeideridrettslag: Vegårshei AIL, AIL Jerv og Ubergsmoen AIL. Navnet ble AIL Jerv, men allerede året etter tok laget navnet Vegårshei AIL. 1. januar 1941 gikk Vegårshei AIL og Vegårshei Idrettslag sammen. Etter andre verdenskrig (1940-1945) ble det arbeidet med å få på plass et nytt klubbhus, og i desember 1947 var klubbhuset Fjellheim klar til bruk. I 2002 fylte idrettslaget 100 år. Dette året hadde laget rundt 550 medlemmer.

Innbydelsen og rapporten fra NM på Vegårshei er en del av arkivet etter Aust-Agder Skikrets og oppbevares på KUBEN i Arendal. I dette arkivet finnes flere dokumenter knyttet til NM i 1994. På KUBEN finnes også arkivet etter Vegårshei Idrettslag. Arkivet inneholder også materiale fra Vegårshei  AIL og AIL Jerv. Materialet strekker seg fra 1915 og frem til 1997, og omfatter protokoller, journal, årsmeldinger, lagsavis, medlemslister, regnskap, vedtekter, korrespondanse og diverse. På arkivportalen.no kan du få en oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt