På fest med borgerskapet i Arendal sommeren 1825

På begynnelsen av 1800-tallet var Arendal en by i vekst. Trelasthandel og skipsfart gav grobunn for et rikt borgerskap. I flotte hus med fine hager inviterte de rike på fest, men selskapelighetene kunne ofte få en heller rølpete slagside. Det gjaldt ikke minst festen som ble holdt på Tangen gård på Hisøy 23. juni 1825.

Tangen gård var en av flere staselige landsteder omkring Arendal. Hovedbygningen på eiendommen var blitt anlagt allerede i 1720-årene og gården hadde siden den gang huset mange fornemme arendalsborgere. Sommeren 1788 kom Jacob Mumsen fra Holstein til Norge. Mumsen var huslege hos grev Bernstorff og en del av følget til prins Carl av Hessen. På sin tur i Norge besøkte han flere av landstedene i Arendal, og Tangen gård gjorde et spesielt inntrykk.

I sin dagbok beskrev han Arendal og omegn som et område preget av vakre landsteder med haver. Særlig inntrykk gjorde de mange båtene. Alle familiene hadde lystbåter og disse farkostene syntes å være like vanlige som hestekjøretøy i hans eget hjemland. Særlig vakker syntes han båtturen fra Hisøy var, der Ebbell hadde et vakkert landsted ved vannet med en herlig have.

Trolig kom gjestene også sjøveien, da det 23. juni 1825 ble invitert til fest på Tangen gård. Anledningen var Morten Smith Dedekam og Margarethe Sophie Ebbell sin bryllupsdag. Dedekam var kjøpmann og skulle senere bli Arendals første ordfører, men under festen var det en annen øvrighetsperson som skulle gjøre seg bemerket.

Blant gjestene som kom til Tangen gård denne dagen var Conrad Nicolai Schwach. Schwach hadde flyttet til Arendal i 1821 for å jobbe som advokat, men var i 1820-årene regnet som en av Norges fremste poeter. I 1823 skrev han «Mens Nordhavet bruser», også kjent som «Til det norske flagg». Teksten ble tonesatt av Lars Møller Ibsen og kom i deres samtid til å fungere som Norges uoffisielle nasjonalsang. I dag er kanskje Schwach mest kjent for sine erindringer der også festen på Tangen er beskrevet.

«Efterat der ved Middagsbordet, hvor der blev drukket stærk, […] gik man ud i den smukke have, hvor der efter Kaffen var drukken kom en uhyre Bolle med rygende Punsch frem.» Slik beskriver Schwach festen der alkohol tydeligvis var en av hovedingrediensene. Flyten av alkohol skulle vise seg å få store konsekvenser for spesielt en av festdeltagerne.

Peter Kreidal var fogd i Arendal. I følge Schwach var han «usædvanlig styg, liden af Væxt, indskrænket af Begreb og svag af Helbred», men under festen på Tangen viste det seg at han også kunne bli svært full. Da punsjebollen kom på bordet skjenket de andre festdeltagerne fogden, som nå var kommet i det «ypperligste Festdagshumeur», med glass etter glass. Fogd Kreidal ble etter hvert så beruset at han ikke lenger greide å finne frem til toalettet. I stedet dro han ned sine bukser og «satte sig paa fri Mark udenfor Huset».

Sittende på huk gikk det galt for fogd Kreidal. «[…] i denne Stilling tabte han Ligevægten idet Maven ogsaa forfra vilde udtømme sig; og han faldt overende og rullede sig i sin Stadsuniform, som han gjerne bar, i den skrækkelige Blanding af Mavens Udtømmelse fra to Kanter.» For Kreidal var festen slutt. Han ble hentet i robåt og bragt til sitt eget hjemsted. I ettertid ville fogden helst glemme denne episoden, men det gjorde altså ikke Schwach.

Schwach skrev ned sine erindringer i 1848 og manuskriptet kalte han for «Erindringer af mit Liv indtil ankomsten til Throndhjem: nedskrevne i Aaret 1848». Schwach tenkte nok neppe å gi ut sine erindringer. I manuskriptet utleverer Schwach seg selv og sin omgangskrets på en nærgående og nådeløs måte. Erindringer af mit Liv var lenge ukjent inntil manuskriptet dukket opp hos Cappelen antikvariat i 1963. Aust-Agder-Arkivet kjøpte manuskriptet ettersom store deler av innholdet omhandlet Arendal. I 2016 ble det innlemmet i Norges dokumentarv og i 2020 dannet det grunnlag for utstillingen «Bak fasaden» som åpnet på KUBEN 4. juli. I utstillingen kan publikum se selve originalmanuskriptet samt oppleve Schwachs usensurerte beskrivelser av Arendals elite rundt 1820.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2672, Schwach, Conrad Nicolai
Austarheim, Hilde L.: «Fri, fred og fryd», gamle landsteder i Arendal. Aust-Agder-Arv 2018
Kaastrup, Sølvi: Noen utdrag av utlendingers reisebeskrivelser fra Agder på 1700- og 1800-tallet. Årsskrift Agder historielag 1990
Schwach, Conrad Nicolai. Erindringer af mit Liv indtil ankomsten til Throndhjem nedskrevne i Aaret 1848. Red. Arild Stubhaug og Kamilla Aslaksen. KA Forlag.
https://no.wikipedia.org/wiki/Morten_Smith_Dedekam

Kommentarfelt