Prestefrue Gjerløws interesse for anatomi

I samlingen Fag og produkt på KUBEN, er det bevart flere skissebøker og tegninger fra både menn og kvinner, de fleste fra Arendals borgerskap. Motivene er først og fremst landskapstegninger og blomster. Overraskelsen var derfor stor da det blant disse motivene dukket opp anatomitegninger datert 1899. Her er tegnet kranier, utsnitt av både hjerne og ansikt, og ikke minst hender, armer, skuldre og ben. Tegningene er nøyaktige og detaljerte, og ved siden av er det skrevet kommentarer, først og fremst på fransk. Overraskende var det også at tegningene var tegnet av en kvinne ved navn Anna Gjerløw. Medisinske studier på Anna Gjerløws tid var stort sett forbeholdt menn, og ikke noe en kvinne normalt skulle interessere seg for. (Arkivref: PA-1933, Fag og produkt).

Anna Gjerløw ble født i Kolbjørnsvik i 1857. Hennes foreldre var Anna Juliane Aalholm fra Uddevalla i Sverige, og hennes far var kaptein Hans Aalholm fra Arendal. I 1879 giftet Anna seg med sogneprest Jens Andreas Gjerløw fra Aurland i Sogn og Fjordane. Jens Andreas Gjerløw var kapellan i trefoldighetskirken i Arendal da de giftet seg, og seinere ble han sogneprest i Barbu. De bygde en sveitservilla i nærheten av Barbu kirke, som fikk navnet Solhaug. De fikk tre barn. Da Anna tegnet sine anatomitegninger var hun 42 år og enke. Tegningene er basert på hennes studier av boken til den franske professoren i anatomi; Mathias Duval. Boken har navnet;  L’Anatomie Artistique. Vi finner boken i KUBENs boksamling, og på omslaget har Anna skrevet inn navnet sitt og årstallet 1899. Det er ingen tvil om at Anna har hatt stor interesse for menneskekroppens anatomi. Hvorvidt tegningene bunnet i en medisinsk interesse eller i en interesse for kunst er vanskeligere å avdekke. En gang på begynnelsen av 1900-tallet flyttet Anna til København, men hun kom etter hvert tilbake til Norge og døde i 1927. I artikkelen «Oppsiktsvekkende stilstudier» skrevet av Lise Råna kan du lese mer om fru Gjerløws interesse for anatomi.

Anna Gjerløws anatomitegninger er del av samlingen Fag og produkt, men KUBEN oppbevarer også flere andre dokumenter etter henne. I den såkalte Personaliasamlingen finnes det mer arkiv etter Anna. Her er blant annet flere brev, religiøse notater, husholdningsregnskap og lister over innbo og løsøre. Arkivet dekker perioden fra 1870-årene og fremt til 1927. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over både samlingen Fag og produkt og Personaliasamlingen. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Lise Råna arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt