Prison, navigasjon og Napoleonskrigene

16. august 1807 satte britene i land en styrke på 30 000 mann rundt den danske hovedstaden København. Napoleonskrigen var godt i gang og Storbritannia ønsket å sikre seg den Dansk-Norske flåten i kampen mot den franske keiseren. Danskene forsøkte å gjøre motstand, men måtte til slutt gi tapt og flåteranet var et faktum. 31. oktober 1807 inngikk Danmark-Norge i allianse med Napoleon og noen dagen senere erklærte britene Danmark-Norge i krig. Krigen førte til at mange Dansk-Norske skip ble kapret og mange norske sjøfolk ble tatt til fange og internert i britiske fangeleirer, såkalte prisoner. Noen havnet i leirer på land, mens andre ble låst inne i fangeskip. I årene mellom 1807 og krigens slutt i 1814, havnet rundt 5 000 norske sjøfolk i prisonen, og om lag 2 000 av disse var hjemmehørende i Agder. Trolig var det en av disse som gav Henrik Ibsen inspirasjon til å skrive diktet om Terje Vigen som satt i prisonen i fem lange år. Livet i fangenskap bestod imidlertid ikke kun av mørke kapitler. Mange av fangene fikk i løpet av fangenskapet muligheten til å lære seg navigasjon, og en av dem var Peter Olsen Ugland. (Arkivref: PA-2806, Samling av navigasjonsbøker Y01 L0006 0005).

«Denne Navigations Bog Tilhører mig Peter Ugland Begÿndt den 2de Januarii 1809». Slik begynner den håndskrevne navigasjonsboken til Peter Olsen Ugland. Ugland satt imidlertid ikke innelåst på et fangeskip når han skrev sin navigasjonsbok. Han var offiser og ble plassert i en såkalt paroleleir i byen Ashburton i Devonshire. Høyerestående offiserer var mer privilegerte og i en paroleleir kunne de i større grad bevege seg fritt. Det var også her han fikk undervisning i navigasjonslære og som de fleste andre hadde han en trykt lærebok å skrive etter. Den het Styrmands-Kunst, også ofte kalt Skatkammer, og den var skrevet av Christian Carl Lous som var direktør for navigasjonsskolen i København. At denne boken havnet hos de norske sjøfolkene i britisk fangenskap var ikke tilfeldig. I 1808 ble det etablert et fond kalt Understøttelses Fond for de danske Krigsfanger i Engelland, som ikke ere paa Parole. Fondet hadde som formål å samle inn midler til de dansk-norske fangene og av de innsamlede midlene ble det blant annet innkjøpt regnetavler, papir, lys og lærebøker i religions- og navigasjonsundervisning. Lous sin Skatkammer var en av de mest brukte navigasjonsbøkene i starten av 1800-tallet og følgelig ble flere eksemplarer sendt til England og de dansk-norske fangene. Da krigen var over i 1814 og mange av fangene ble sendt hjem, var det flere hundre dansk-norske paroler og prisonfanger som hadde fått navigasjonsundervisning i fangenskap.

Peter Olsen Ugland sin håndskrevne navigasjonsbok er del av en samling med navigasjonsbøker og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Samlingen består av omlag 30 håndskrevne navigasjonsbøker som i sin tid ble gitt i gave til Aust-Agder Arkivet og er blitt samlet i en egen arkivsamling. Arkivet dekker perioden fra 1760 til 1891. Samlingen ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt