Risøybrua – inngangsporten til sjømannslivet

Det var en stor begivenhet da brua mellom fastlandet og Risøya utenfor Tvedestrand ble åpnet 11. oktober 1953. Ifølge Agderposten hadde om lag 800 mennesker møtt frem for å se skipsreder Jørgen P. Jensen og hans fire år gamle oldebarn, Jan Fredrik Wangen, klippe over silkesnoren. Det var ingen tilfeldighet at det var nettopp skipsreder Jensen som stod for bruåpningen. Skipsrederen fra Hisøy hadde betalt for den 80 meter lange hengebrua som gjorde Risøya landfast. Årsaken til denne gavmildheten var Jensens kjærlighet til Risøy ungdomsskole for sjømenn. Skolen som lå på øya hadde stort behov for den nye brua, da både ansatte og elever slet med å komme seg over sundet, spesielt vinterstid. Skipsreder Jensens gave omfattet også ny kai og parkeringsplass på Risøya. Både Jensen og den nye brua ble omtalt i gode ordelag under den offisielle middagen som ble avholdt på skolen før bruåpningen. Etter middagen ble de 180 innbudte gjestene samt lærere og elever skysset over sundet for å markere at dette var siste gang det ble var nødvendig med båt for å komme fra Risøya til fastlandet. Etter snorklippingen strømmet det biler og mennesker over brua. Skipsreder Jensens gave innledet en ny æra for sjømannskolen. Den nye brua skulle for elevene også bli symbolet på overgangen til sjømannslivet. (Arkivref: PA-1195, Hjelmtveit, Nils).

Det første vinterkurset for kommende sjømenn ble avholdt på Risøy ungdomsskole for sjømenn i september 1936. Skolen kom i stand etter initiativ fra foreningen Broderkretsen på Havet, som lenge hadde hatt planer om å opprette en kristelig folkehøyskole for sjømenn etter ideer fra Danmark. En av ildsjelene bak opprettelsen av skolen var skipsreder og fabrikkeier Terje A. Mørland. I 1934 fikk han høre at Staten var interessert i å selge Risøya. Øya hadde vært i statens eie siden 1916, da den ble kjøpt for å etablere en karantenestasjon. Stasjonen ble imidlertid lagt ned i 1932. I 1935 kjøpte Broderkretsen, sammen med Arendal krets av Indremisjonen, Risøya av staten. Første halvdel av 1936 ble bygningene på øya klargjort for skoledrift, slik at det første kullet på 40 elever kunne starte på et seks måneders kurs høsten 1936. De påfølgende årene var det stor rift om plassene ved skolen. I 1943 ble Sjømannsmisjonen også en av eierne og nye planer ble lagt for skolen. Det skulle bygges en ny skole med internat og studietilbudet skulle utvides med en maskinlinje. Fra før hadde skolen dekks- og bysselinjer. I september 1949 stod den nye skolebygningen ferdig. Fra 1955 tilbød skolen også en teorilinje som ble godkjent som forkurs for styrmannsskolen. Skolen endret navn i 1962 til Risøy folkehøyskole. Skolen fikk etter hvert et forkurs for radiotelegrafister. Dette førte til at flere kvinner også ble elever ved skolen. Etter hvert som behovet for norske sjøfolk ble redusert gikk skolen igjennom flere endringer i forhold til studieretninger. Fra å være en ren sjømannsskole, tilbød skolen på 1970-tallet både idrettslinje og sosiallinje med diakoni. Skoletilbudet har hele tiden endret seg i takt med samfunnsutviklingen. I skoleåret 2018/2019 tilbød skolen alt fra linjer som dykking, trening og friluftsliv til sang, band og scene.  Skolen tar årlig imot om lag 130 elever og brua til Risøya er inngangsporten til folkehøyskoletilværelsen. I september 2014 måtte elevene imidlertid belage seg på å være avskåret fra fastlandet. Brua tålte ikke lenger tunge kjøretøy og det var behov for utbedring. I flere måneder var brua stengt for all ferdsel. I april 2015 var det igjen duket for snorklipping. Denne gangen var det daværende fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund som fikk æren av å åpne brua, 62 år etter at skipsreder Jensen og hans oldebarn gjorde det samme.

Bildene fra åpningen av brua i 1953 er hentet fra arkivet etter Nils Hjelmtveit som oppbevares på KUBEN i Arendal. Nils Hjelmtveit var fylkesmann i Aust-Agder i perioden 1945-1961 og var en av de offisielle gjestene på åpningsdagen. På KUBEN finnes også et privatarkiv etter Terje A. Mørland, som var en av initiativtakerne til sjømannsskolen på Risøya. Dette arkivet inneholder bl.a. arbeidsdokumenter knyttet til skolen. Begge arkivene er registret på arkivportalen.no og er tilgjengelige på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt