Sammen i sorgen

22. juli 2011 ble Norge rammet av terror. Over hele landet ble det holdt minnemarkeringer. I Lillesand ble det 25. juli lagt ut en kondolanseprotokoll på byens rådhus. Dagen etter ble det arrangert fakkeltog. Om lag 5000 mennesker møtte opp i rådhusparken for å minnes ofrene fra Regjeringskvartalet i Oslo og deltakerne på AUFs sommerleir på Utøya, samt ta avstand fra vold og terror. Rådhustrappa ble fylt med blomster. Noen tente lys, la ned hilsener og skrev seg inn i kondolanseprotokollen.  (Arkivref: KA0926-2207, Lillesand kommune, Minnemateriale etter 22.7.2011, G, Skriftlig minnemateriale).

I etterkant av 22. juli 2011 oppfordret Riksarkivaren, arkiv- og oppbevaringsinstitusjoner over hele landet til å samle inn skriftlige uttrykk og gjenstander som var blitt lagt ned på ulike offentlige steder. Lillesand kommune tok oppfordringen, og samlet inn materialet knyttet til minnemarkeringen i byen.

Minnematerialet som ble innsamlet av Lillesand kommune, befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til kondolanseprotokollen, inneholder arkivet også minnekort og gjenstander. Arkivet er registrert på arkivportalen.no.

Kommentarfelt