Skoletur til hovedstaden i mai 1968

Mens studentene og arbeidere i Frankrike inntok gatene i Paris i mai 1968, i det som har blitt kjent som Maiopprøret, dro en litt roligere gjeng til den norske hovedstaden. I slutten av mai 1968 reiste elever og lærere fra Risør yrkeskole på en tre dagers ekskursjonstur til Oslo for se nærmere på hva den norske hovedstaden hadde å tilby.

Det ble tid til både fornøyelser og bedriftsbesøk. Mange av bedriftene som fikk besøk av Risør-elevene var viktige industriarbeidsplasser og gir et godt tidsbilde av industrivirksomheten i Norge på 1960-tallet.

Til Nyland, Schous og Tandberg

Elevene besøkte Nyland mekaniske verksted i Bjørvika, Schous bryggeri på Grünerløkka, Tandberg radiofabrikk på Kjelsås og i Lørenskog.

Her fikk de se moderne samlebåndsproduksjon satt i system.

Det ble også tid til en snarvisitt til Fornebu flyplass. Turen til storbyen gav også anledning til sightseeing og rekreasjon.

Elevene fikk tid til å besøke både Vigelandsparken, Oslo Rådhus og Norsk teknisk museum.

I hovedstaden overnattet de på Haraldsheimen vandrehjem på Grefsen. Hele turen ble foreviget med kamera plassert inn i et fotoalbum.

Risør yrkesskole

Risør yrkesskole var en offentlig yrkesskole som ble opprettet i Risør i 1961, som en verkstedskole for håndverk og industri. Det første året hadde skolen 12 elever. Før skolen ble en realitet hadde det blitt avholdt diverse yrkesfaglige kurs i byen.

I 1966 ble det satt i gang bygging av en ny skole som omfattet en verkstedsbygning i to etasjer med grupperom, garderober, verksted, samt en klasseromsfløy og en administrasjonsfløy. Nybygget var tegnet av arkitektene Ugland & Thorne og stod ferdig til skolestart i august 1967. Da hadde elevtallet vokst til nærmere 70 elever. 43 av dem var fra Risør. Skolen ble i 1989 en del av Risør videregående skole.

Arkivet på KUBEN

Arkivet etter Risør yrkesskole befinner seg på KUBEN i Arendal. Fotografiene fra skoleturen til Oslo befinner seg i dette arkivet. Alle bildene er publisert på Avtrykks flickrside. Arkivet inneholder også møtebøker, kopibøker, journaler, saksarkiv, regnskap og referansemateriell.  På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder.

Kilder
Arkiv KA0900-550v_Risør yrkeskole

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt