Sørlandets Båtmesse 1981

Sørlandets Båtmesse 1981 – «tidenes største» båtmesse på Sørlandet

Rundt 1980 var Aust-Agder Norges fremste båtfylke. Kun Oslo hadde flere registrerte fritidsbåter og ingen andre fylker hadde flere båtprodusenter. Likevel manglet landsdelen en hjemlig arena der båtbyggerne kunne få vist frem sine farkoster. Våren 1981 endret dette seg, da Sørlandets Båtmesse ble arrangert for første gang.

På nyåret i 1981 ble i alt 98 sørlandske båtprodusenter invitert til å vise frem sine båter. Bak invitasjonen stod idrettslaget I.F. Trauma på Tromøy ved Arendal. Ideen om en båtmesse kom i utgangspunktet fra et ønske om å tjene penger til klubbkassa. Etter hvert ble det imidlertid klart for den kommende båtmessearrangøren, at messen kunne bli like viktig for båtprodusentene.

Båtproduksjon hadde lange tradisjoner i Aust-Agder, men rundt 1980 var det en bransje med mange utfordringer. Det økende kostnadsnivået i Norge gjorde det vanskeligere å konkurrere i et internasjonalt marked. Regjeringens ønske om å avgiftsbelegge norske fritidsbåter skapte også usikkerhet. En messe der bransjen kunne samles og forhåpentligvis også øke salgstallene, var derfor svært kjærkomment.

Plakat for Sørlandets Båtmesse 1981

Allerede få dager etter innbydelsen ble sendt ut, hadde de første båtprodusentene meldt sin interesse. Messen skulle arrangeres på Hove Leir og Friluftssenter på Tromøy fra 1. til 3. mai. I april var rundt 40 sørlandske båtprodusenter påmeldt og messesjef Einar Halvorsen kunne konstatere at Sørlandets Båtmesse ville bli den største som noen gang var blitt arrangert på Sørlandet. Men ikke alt gikk som planlagt.

Båtproduksjon var en stor og viktig næring på Sørlandet. Det var derfor viktig å invitere industriminister Finn Kristensen til båtmessen. Kristensen ble invitert til å åpne messen, men svaret fra industriministeren fra Arbeiderpartiet viste at tidspunktet for åpningen kanskje ikke var det beste.

«Jeg takker for innbydelsen til å åpne båtmessen, men må dessverre meddele at det ikke passer inn i mitt arbeidsopplegg for 1. mai. Som De sikkert er kjent med, er 1. mai en spesiell dato for arbeiderbevegelsen. Jeg vil derfor være opptatt med andre arbeidsoppdrag denne dag.» Industriministeren skulle likevel dukke opp på båtmessen. Lørdag 2. mai besøkte han messeområdet og snakket med både utstillere og presse. Han var langt i fra den eneste.

Skulystne besøkende på Sørlandets Båtmesse 1981

I alt 15 000 besøkte båtmessen i løpet av de tre messedagene. Rundt 150 medlemmer fra Trauma sørget for at arrangementet gikk knirkefritt. I tillegg til utstillere var det både kafeteria og loddutsalg, musikkinnslag fra Tromøy Skolemusikkorps og Birkelund Skolemusikkorps, samt aktiviteter for de minste. Arrangøren fikk penger i klubbkassa og ifølge messekomiteen hadde utstillerne fått tegnet i alt 69 kontrakter. Sørlandets Båtmesse var blitt en stor suksess. Båtmessen hadde vært den første i sitt slag på Sørlandet, men det skulle langt ifra bli den siste.

Allerede året etter var messen tilbake på Hove. Denne gangen enda større og med i alt 64 utstillere. Arrangøren hadde forhåpninger om 20 000 besøkende, men dette året kom det «kun» 11 000. Det dårlige været fikk mye av skylden, men det stoppet ikke planer for nye båtmesser.

I 1985 flyttet båtmessen fra Hove til Pollen i Arendal havn. Også denne gangen håpte arrangøren på storinnrykk, men også denne gangen sørget været for færre besøkende enn forventet. Båtmessen i Pollen var imidlertid kommet for å bli og i år 2010 ble Sørlandet Båtmesse arrangert for 30. gang. Men det å arrangere en av landets største båtmesser kostet. År etter år nedla idrettslaget tusenvis av frivillige arbeidstimer. Etter Sørlandets Båtmesse nummer 32 i 2012 var det slutt.

I 2013 forsøkte I.F. Trauma å stable på bena en ny messekomite med ansvar for arrangementet, men denne gangen var det ingen som meldte seg til tjeneste. Dermed var det slutt for Sørlandets Båtmesse i Arendal for denne gang. Samme år flyttet båtmessen til Grimstad der Grimstad Turn- og Idrettsforening overtok som arrangør.

På KUBEN i Arendal oppbevares arkiv etter Sørlandets Båtmesse 1981. Arkivmaterialet er del av arkivet etter I.F. Trauma kalt DA-1008, Idrettsforeningen Trauma. Arkivmaterialet består blant annet av korrespondanse, arbeids- og deltakerlister, programblad og foto. På arkivportalen.no kun du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv DA-1008, Idrettsforeningen Trauma 01 Y L0008, Sørlandets båtmesse
Agderposten 02.02.1981, 04.05.01981, 03.05.1982, 29.11.1984, 07.02.2013

Kommentarfelt