Stormenes år

I 1872 forliste i alt 253 norske skip. 46 av dem var hjemmehørende i Aust-Agder, og flere var forsikret i Agders Gjensidige Assuranceforening. Ved årets slutt kunne foreningen i sin årsmelding oppgi at hele 23 skip var forlist. I tillegg var det meldt om betydelige skader på andre skip som i stor grad skyldtes flere stormer langs kysten av Danmark og England, samt i Atlanterhavet. (Arkivref: PA-1718, Agders Gjensidige Assuranceforening 5.1).

Agders Gjensidige Assuranceforening ble stiftet 16.11.1854 i Grimstad. Initiativtaker var reder, jurist og politiker Morten Smith-Petersen som også ble selskapets sekretær frem til hans død i 1872. I starten var foreningen forbeholdt seilskip, men i 1872 åpnet de også opp for forsikring av dampskip i en egen avdeling. I 1920 var 166 seilskip og 491 dampskip forsikret i selskapets to avdelinger. Foreningens dampskipsavdeling ble i 1923 overført til Christianssands Dampskibsassuranceforening, mens Agders Gjensidige Assuranceforening fortsatte med forsikring av seilskipene. Bruk av seilskip gikk mot slutten, og to år senere ble selskapet oppløst og det ble opprettet et nytt aksjeselskap, Agders Assuranceselskap A/S, som overtok selskapets aktiva, passiva og portefølje.

Arkivet etter Agders Gjensidige Assuranceforening befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder forhandlingsprotokoller, kopibøker, korrespondansearkiv, årsberetninger, skipslister, erstatningsberegninger, discpacher og regnskapsbøker og strekker seg fra oppstarten i 1854 og frem til 1923. Arkivet ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENS lesesal.

Kilder:
Arkiv PA-1718, Agders Gjensidige Assuranceforening 5.1

https://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_i_c3c_1872.pdf

Kommentarfelt