Nyttårskonsert med Bøhmisk orkester

Januar er måneden for de storslåtte nyttårskonsertene. Velkjente toner fra waltzekongen Strauss pleier stort sett alltid å skape god stemning, enten det er i Wien med Wien Filharmoniske Orkester eller det er i Arendal med Arendals eget byorkester. Strauss stod også på programmet i Arendal den 7. januar 1842, da Det Musicalske Selskab inviterte til konsert med et Bøhmisk orkester i Herr Dedekams hus. I 1842 hadde Johan Strauss den yngre ennå ikke startet sin komponistkarriere, mens hans far var godt i gang med sin. Og i Dedekams hus kunne publikum blant annet få høre en ny polka. (Arkivref: PA-1059, Samling av foreningsarkiv. A-Å, L0024, Foreninger, Arendal).

Det Musicalske Selskab var som Arendal Dramatiske Selskab en viktig kulturbærer i Arendal på begynnelsen 1800-tallet. Impulsene ble i stor grad hentet fra utlandet og kjente personer fra borgerskapet ledet an. I 1834 ankom Friedrich Wilhelm Thoschlag Arendal og ble orkesterleder. Også Arendals første ordfører, Morten Smith Dedekam, deltok en periode som fløytenist.

Arkivet etter Det Musicalske Selskab inngår som en del av samlingen med foreningsarkiv som befinner seg på Kuben i Arendal. Her finner en også arkiver etter Arendals Musikalske forening og Arendals Musikkforening. I tillegg til flere programblad, inneholder arkivene også brev, medlemslister og enkelte protokoller. Arkivene strekker seg fra 1813 og frem til rundt 1900. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt