Granerevyen 1981

Med skuespill, sang og satiriske spark er Granerevyen blitt en institusjon i Arendal. For 35 år siden var Saga kino tilholdssted for revyen, og i programmet stod blant annet bodybuilding, sirkuskrig, pokerspill og barne-tv. (Arkivref: PA-2055, Granerevyen X L0001).

Granerevyen ble for første gang holdt i 1924. Forløperen til Granerevyen var den såkalte Dilettantforestillingen som idrettsklubben Grane holdt i det gamle teateret på Tyholmen 24. og 25. november året før. Forestillingen inneholdt et teaterstykke med tittelen ”Herr sakfører”, samt musikalske innslag og sketsjer. Forestillingen ble en stor suksess, ikke minst økonomisk. Nettoutbyttet var på hele 700 kroner. I årene mellom 1941 og 1944 tok Granerevyen en foreløpig pause som følge av okkupasjon og revyforbud. Deler av ensemblet kom likevel også sammen i krigsårene og laget forestillinger der inntektene gikk til veldedige formål. I 1945 var Granerevyen på plass igjen, og har i de påfølgende år holdt forestillinger helt frem til i dag.

Programmet er en del av arkivet etter Granerevyen som i dag befinner seg på KUBEN i Arendal. I tillegg til egenproduserte trykksaker som plakater og programhefter, inneholder arkivet også revytekster, fotografier og avisutklipp. Arkivet strekker seg fra oppstarten i 1923/1924 og frem til 2000. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt