Håndballfeber

Håndball, som mange andre idrettsgrener, er organisert i regionale idrettskretser. En av oppgavene til håndballkretsene har vært å godkjenne draktene til nye håndballag, og her ser en noen av de ulike håndballdraktene som ble godkjent av Aust-Agder Håndballkrets på 1940- og 1950-tallet. (Arkivref: PA-2318, Aust-Agder idrettskrets A-Å, Del 2, D01  L0048).

Aust-Agder Håndballkrets ble etablert på idrettskretsens ting den 10. november i 1946. Den første formannen var Egil Knudsen. I de påfølgende år opprettet flere lokale idrettslag i Aust-Agder håndballag som ble meldt inn og godkjent av Aust-Agder Håndballkrets.

Draktskjemaene er en del av arkivet etter Aust-Agder Håndballkrets og befinner seg på Kuben i Arendal. I tillegg til innmeldingsskjemaer, inneholder arkivet også møtereferat, regnskap, innbydelser og annen korrespondanse. Arkivet strekker seg fra etableringen i 1946/1947 og frem til rundt 1981. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt