Svart magi på Sandøya

«Tag Øret af en Kat og kog det i sød Melk, og smør det Andsigt over med blodet af en Flagremus, Eed og Drik det omtalte Kogte». Fulgte en denne oppskriften, ville en ifølge notatboka til Arne Larsen bli usynlig i ni timer. Dette var imidlertid ikke den eneste magiske oppskriften Larsen hadde skrevet ned. I boka finner en også oppskrifter på hvordan en kunne få alle i et hus til å danse eller sove, og hvordan en kunne få noen til å bli fulle av bare et krus øl. Ønsket en vinnerlykke, kunne en bruke oppskriften på «At vinde Med Kort og Terninger». Og dersom en ønsket å hevne et tyveri, hadde Larsen også skrevet ned oppskriften «At Slaae Øyet ud paa en Tyv». Larsens notatbok var ikke en hvilken som helst bok. Dette var en svartebok, og Larsen brukte boken til å utøve svart magi. (Arkivref: PA-1295, Larsen, Arne Sandøen Y L0001 0003).

Arne Larsen var fra Sandøya utenfor Tvedestrand og dro som ung gutt til sjøs. I 1816 var Larsen i Amsterdam. Der kjøpte han en liten notatbok. I boken noterte han familieopplysninger og morsealfabetet, men også lærerregnskap. Larsen var ikke kun sjømann, men ble lærer på hjemstedet sitt. I notatboken fortsatte Larsen å notere ned ting han var interessert i, som for eksempel ulike brevmaler av typen: «Brev til Fruentimmer som man Anmoder om Ægteskab» og «Afskiedsskrivelse til sin Kiæreste Naar mand skal reyse bort». Men Larsen fattet altså også interesse for svart magi og hoveddelen av boka er viet ulike trylleformularer. For bygdefolket var nok ikke dette like populært. Larsen ble avsatt som lærer i 1844. Den formelle grunnen var at Larsen ikke var «i Besiddelse af de Kundskaber som Nutiden kunde med Rette fordre af en skoleholder», men trolig lå grunnen mer i retning av hans interesse for svart magi. Larsen døde i 1871. I Anne Tone Aanby sin artikkel «Svarteboka frå Sandøya» kan du lese mer om boka, 1800-tallets svarte magi og magikeren fra Sandøya.

Svarteboka er en del av arkivet etter Arne Larsen og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Boka er en av rundt 100 svartebøker som er bevart i Norge. Arkivet etter Arne Larsen består av seks håndskrevne bøker samt en del løse dokumenter. På digitalarkivet.no kan du se hele svarteboken. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1295, Larsen, Arne Sandøen Y L0001 0003
Aanby, Anne Tone: Svarteboka frå Sandøya, Agderposten 04.12.1993

 

 

Kommentarfelt