Thortveititten fra Iveland – verdens dyreste mineral

På 1950-tallet var verden preget av våpenkappløp mellom stormaktene og ikke minst konkurransen om å nå først ut i verdensrommet. Atom- og romforskning var i fokus og etterspørselen etter sjeldne mineraler var stort. Et av mineralene som ble etterspurt var thortveititt, og Iveland var et av få steder i verden hvor mineralet fantes. Etterspørselen etter det sjeldne mineralet førte til at prisene steg i været, og i en periode kostet thortveititt tre ganger så mye som gull. I 1955 begynte brødrene Landsverk å lete systematisk etter det sjeldne mineralet. Arbeidet var hardt og strevsomt, men det gav resultater. I løpet av året fant de rundt 20 kilo, og med en grampris på inntil 20 kroner, ble det god fortjeneste. Historien om det sjeldne mineralet skriver seg tilbake til 1903, da geolog og polarforskeren Per Schei oppdaget mineralet på Evje. Han trodde imidlertid at han hadde funnet mineralet epidot. Syv år senere ble det gjort et tilsvarende funn i Iveland. Denne begivenheten kom til å endre geologihistorien. (Arkivref: Uregistert arkiv).

I 1910 besøkte Olaus Thortveit en liten gruve i Knipane på Ljosland i Iveland. Thortveit var en av landets største eksportører av feltspat og hadde tilsyn med flere av gruvene i distriktet. Gruvearbeiderne hadde nettopp skutt ut nytt fjell, da Thortveit fikk se en stein med et mineral verken han eller arbeiderne før hadde sett. Thortveit fattet interesse for mineralet, og sendte en prøve til professor J. Schetelig ved Mineralogisk-Geologisk Museum i Oslo for analyse. Mineralet viste seg å være en ny oppdagelse, og professoren gav det navnet Thortveititt etter innsenderen. Thortveit ble født på gården Tortveit i Iveland i 1872. I tillegg til jordbruk begynte Thortveit etter hvert med landhandel i Møllebakken på Skaiå og trelasthandel. I tillegg bygde han opp en stor eksportforretning med feltspat og sjeldne mineraler. I 1913 ble han ordfører i Iveland. Thortveit ble imidlertid rammet av tuberkulose og havnet etter hvert på Landeskogen sanatorium. Thortveit døde i 1917.

Bildene fra gruvedriften til brødrene Landsverk er tatt av Birger Dannevig i 1958 og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Bildene er del av en samling bestående av utplukkede fotografier fra andre samlinger. På KUBEN oppbevares også en egen fotosamling etter Birger Dannevig. Arkivet inneholder bilder fra flere steder i Aust-Agder og Telemark og dekker perioden fra 1950 til 1960. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt