Søsterkakebaking i Grimstad på 1700-tallet

I mange hjem på Sørlandet er det tradisjon å bake søsterkake til jul. Det var det trolig også i hjemmet til Kirstine Margrete Sørensdatter Gjessing fra Grimstad. I hennes håndskrevne kokebok fra 1700-tallet finner en i alle fall en oppskrift på denne kaken. «Tag 1 Pund got fiint meel tag 8 Eg og slaa i melet tag saa en peel Klaret smør … » Slik begynner oppskriften som også inneholder lonket Melknoget gær, lidet stød Moskateblomme, nogle Rosiner og skaaren Sitron samt klaret smør. På 1700-tallet ble disse kakene stekt i form i bakerovn, ofte i forbindelse med brødbaking og man plasserte søsterkakeformene ytterst i ovnen, der det var minst varme. Kakene ble gjerne stekt i steinfat, dvs. fat/boller av dekorert, ildfast keramikk. Det har vært gjettet på at kakens navn stammer fra byen Soest ved Zuiderzee i Holland. Aust-Agder hadde mye kontakt med Holland på 1600-tallet og blant annet sendte havnebyen Hindeloopen mange trelastskuter til Aust-Agder. (Arkivref: DA-1059, Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum XXXIV).

Kirstine Margrete Sørensdatter Gjessing ble født i 1733 og var datter av kaptein Søren Rasmussen Gjessing. Han festet i 1732 grunnen der det gamle samvirkelaget på hjørnet Storgata/Nygata stod. Kirstine ble gift med landvikbonden Ole Jonsen Dolholt som var kaptein og slo seg ned i Grimstad. I 1755 bygget han hus på en tomt som senere har fått matrikkelnummer 68a. Her drev han vertshus og det er ikke utenkelig at Kirstine fungerte som vertshusvertinne. Kirstine og Ole fikk flere barn. Deres eldste barn, sønnen Søren Olsen Dolholt, ble født i 1755. De neste barna var Karen, f. 175?, Aasle Katrine, f. 1758, Agnete, f. 1760 og Else Margrete, f. 1770. Kirstine døde i 1785 og Ole Jonsen i 1791.

Den håndskrevne kokeboken inneholder ikke kun matoppskrifter. En finner også oppskrifter på stell av tekstiler, kjerringråd og plantefarging av garn. Boken er en del av en samling etter Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum, og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til kokeboken består arkivet av diverse dokumenter og trykk vedrørende Grimstad- og Fjæreregionen. Samlingen strekker seg fra 1645 til 1980 og er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. KUBEN oppbevarer også flere kokebøker. Kokeboken til Samuel Eydes husjomfru er en av dem, og på oselia.no kan du få mer informasjon om den.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt