Assuransebyen Arendal

Den 29. desember 1837 ble Skibsassuranceforeningen i Arendal stiftet. «Skibsen» var et gjensidig sjøforsikringsselskap der medlemmene hadde en gjensidig forpliktelse til å dekke tap ved havari og forlis. Opprettelsen markerte starten for Arendal som en ledende forsikringsby, spesielt innen sjøforsikring. På slutten av 1850-tallet lå alt til rette for stiftelse av enda et sjøforsikringsselskap i byen. Etableringen hang nøye sammen med Arendals posisjon som en av Norges fremste sjøfartsbyer. I denne perioden var det rundt 400 skip tilknyttet byen, og det var stor aktivitet i alle skipsverftene som lå i Arendal og omegn. I 1860 ble aksjeselskapet Arendals Søforsikingsselskab etablert. Sammen med «Skibsen» og Assuranseforeningen Gard, som ble opprettet i 1907, gjorde Arendals Søforsikringsselskab Arendal til en av Norges ledende assuransebyer ved siden av Bergen og Oslo. Mens «Skibsen» og Gard konsentrerte seg om sjøforsikring utvidet Arendals Søforsikingsselskab sitt forsikringstilbud. Da selskapet feiret sitt 70 års jubileum i 1935 kunne de reklamere for at de tilbød både bilforsikring, innbruddsforsikring, brannforsikring og ansvarsforsikring. (PA-2144 Arendal Forsikringsselskab AS U01).

Arendals Søforsikringsselskab ble stiftet i Arendal 14. februar 1860. Det var personer fra byens elite som tok initiativ til dannelsen: Skipsrederne Chr. Stephansen og W. Foss, konsulene P.L. Lund og E. Kallevig samt brukseier N.B. Herlofson. Chr. Stephansen ble valgt til selskapet første formann. I 1918 endret selskapet navn til Arendals Forsikringsselskab A/S for å markere at de ikke lenger kun var et sjøforsikringsselskap. To år senere ble det opprettet et avdelingskontor i Christiania. Selskapet vokste gjennom bl.a. oppkjøp av andre forsikringsselskaper. I 1970 fjernet man s-en bakerst i selskapsnavnet for å markere at man ikke lengre bare var et lokalt selskap. På midten av 1970-tallet fikk selskapet økonomiske utfordringer og i 1976 ble det solgt til forsikringskonsernet Storebrand. Det ble gjort en avtale om at Arendal forsikringsselskab skulle bestå som et selvstendig selskap i 10 år med hovedkontor i Arendal. I 1987 endret selskapet navn til Storebrand Arendal A/S. Samtidig flyttet selskapet inn i et nytt administrasjonsbygg på Harebakken i Arendal. I juni 1988 ble navnet endret til Storebrand Sør A/S, og 1. januar 1990 ble selskapet innfusjonert i Storebrand Forsikring A/S.

Glassplatene med forsikringsreklame fra 1930-årene inngår i arkivet etter Arendals Søforsikringsselskab. Arkivet befinner seg ved KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter hele selskapets 130 år lange historie og inneholder bl.a. møtebøker, årsberetninger, korrespondanse, premieprotokoller, poliser, havaribøker, skadejournaler, regnskapsprotokoller, statistikk, egenproduserte tidsskrifter og materiale knyttet til selskapets mange jubileer. På arkivportalen.no finnes en oversikt over hva arkivet inneholder. På KUBEN finnes det også noe arkivmateriale knyttet til de andre forsikringsselskapene fra Arendal. Skibsassuranceforeningen i Arendal og Assuranseforeningen Gard. Alle arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt