Valstrand Daily News

Valstrand Daily News – med blikk på skolehverdagen i 1958

På 1950-tallet skjedde det store ting i Birkenes. Bygda fikk en ny skole bygget av gamle tyskerbrakker og ikke minst så skoleavisen Valstrand Daily News dagens lys.

Valstrand skole ble tegnet av arkitekt Tallaksen fra Kristiansand og åpnet 1954. Anlegget bestod av både gymnastikksal, sløydsal, skolekjøkken og naturlignok flere undervisningsrom. Selv om den nye skolen så staselig ut, var den av det billige slaget. Materialene til skolebygningene var nemlig dels hentet fra oppkjøpte tyskerbrakker fra andre verdenskrig (1940 – 1945). I hovedbygningen holdt både realskolen og framhaldsskolen til, og det var elever ved framhaldsskolen som høsten 1958 ivret etter å starte opp skolens egen avis.

Første punkt på lista var å finne et passende navn. «Valstrandsposten» ble vurdert som for enkelt, mens «Skoleavisen» var veldig kjedsommelig. «Valstrand Daily News» derimot, var det ideelle navnet. 16. november 1958 var det klart for første nummer.

Valstrand Daily News

Som mange andre skoleaviser, satte også Valstrand Daily News sitt søkelys på livet på skolen. I følge avisen var husstell et av de mest populære fagene. Her kunne elevene koke og steike, og ikke minst spise seg gode og mette. Noen episoder på kjøkkenet gjorde imidlertid sterkere inntrykk enn andre.

«En dag holdt vi nesten på å løpe ut av vårt gode skinn av glede og begeistring. Tenk, fru Birkeland kom kjørende med et helt billass med trekroners høns som vi skulle rense og flå. Dette var et renslig og greit arbeid, og spesielt lukten var særdeles inspirerende. Men vi lærte dette så fort at vi trenger aldeles ikke å gjøre det en gang til.»

De fleste aviser inneholder et mangfold av annonser og Valstrand Daily News var intet unntak. I avisens førsteutgave kunne en blant annet lese følgende annonse rettet mot alle som bygde skip i flaske: «Gratis assistanse tilbys av ung mann som er villig til å ta imot fulle flasker av ethvert merke, og returnere dem tomme, ferdig til innsetting av skipene.»

Valstrand Daily News 16.11.1958 s. 5

Avisen inneholdt også diverse etterlysninger som: «Motorsykkeldeler som blir funnet på strekningen Valstrand – Håbesland leveres til Sigmund Unander.» Unander skulle senere bli zoolog og en profilert miljøverner og friluftsmann, men i 1958 var han tenåring. Og som de andre på framhaldsskolen i Birkenes, var han i ferd med å tre inn i de voksnes rekker.

Etter 7 år på folkeskolen hadde de fleste elevene på framhaldsskolen nådd konfirmasjonsalder og blitt «voksne». Dette tidsskillet måtte naturligvis den nye avisen også fremheve. « … nå etter at vi er blitt konfirmert, er alle barnestreker og slikt som hører folkeskolen til, som blåst av oss. (hm.). Men det har jo sin konkrete grunn: Vi er jo voksne nå. (hm, hm). Ja, ja, det er jo forresten noen få som ikke er konfirmert, men vi får prøve å unnskylde dem så lenge.»

Valstrand Daily News oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Skoleavisen er del av arkivet etter Valstrand skole. I tillegg til den håndskreven avisen, inneholder arkivet også møtebøker, inventarprotokoller, kontrollbøker for sløyden, dagbøker og karakterbøker. Arkivet strekker seg fra 1958 og frem til 1991. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert beskrivelse av hva arkivet inneholder. Arkiv som ikke er klausulert er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0928-550G_91, Birkenes kommune, Valstrand skole Y01 L0001
Dolven, Kristian: Birkenes III Arv og vekst 1975
Agderposten 23.08.1954, 25.08.1954

 

Kommentarfelt