Wollers sykkeldagbok

I 1903 ble det kjøpt inn en sykkel til Nyland i Øyestad. Vi vet ikke sikkert hvem som kjøpte sykkelen, men trolig var det Hans P. Woller, bestyrer i Øyestad Spareforening. Sykkelen ble mye brukt de kommende årene, og hver tur ble registrert i en egen sykkeldagbok. En registrerte hvor turen gikk, hvilken dag turen gikk på, og ikke minst hvor lang sykkelturen var. I løpet av 1903 hadde sykkeleieren tilbakelagt 691 kilometer på sykkelsetet, og året etter var han kommet opp i 1741 kilometer. Pedaltråkk var riktignok gratis, men syklingen innebar også noen utgifter. Selve sykkelen hadde kostet 60 kroner i innkjøp, men den måtte også med jevne mellomrom inn til reparasjon. I løpet av de neste årene måtte også deler fornyes, så som håndtak, ringebjelle og «dings» til ventilen, og alt ble skrevet ned i sykkeldagboken. (Arkivref: DA-1362, Woller Y02 L0001).

Hans P. Woller(1851-1939) var eldstemann av tre brødre som på begynnelsen av 1900-tallet bodde på Nyland i Øyestad. Foreldrene var snekkermester P. C. Woller og Karen Margrethe Kolset. Både Hans P. Woller og hans to brødre Johan Oluf Woller(1856-1938) og Julius Woller(1863-1947) endte opp med å arbeide i Øyestad Spareforening. Allerede i 1874, et år etter at foreningen ble stiftet, ble Hans P. Woller ansatt som bestyrer. Han hadde stillingen i hele 52 år, og i 1926 fikk han kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Brødrene gikk etter hvert inn som handelsbetjenter, før de i tur og orden etterfulgte sin storebror som bestyrer. Til sammen hadde brødrene 119 arbeidsår i forretningen, og for mange i Øyestad var spareforeningen forbundet med navnet Woller.

Sykkeldagboken er del av et arkiv knyttet til familien Woller og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter både regnskap, en dagbok, foto og ulike dokumenter som branntakster, skjøter, mesterbrev med mer. Materialet strekker seg fra 1754 og frem til 1945. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt