Arbeidernes dag på Vegårshei

Til tonene fra Vegårshei skolemusikkorps markerte demonstrantene i 1977 at det var Arbeidernes dag. De lokale parolene i 1. maitoget dette året var «Støtte til lange arbeidsreiser» og regulering av Ubergsmoen. I følge avisen Tiden hadde demonstrasjonstoget god oppslutning, selv om arrangementet dette året var lagt til Myra. Tidligere hadde Ubergsmoen vært sentrum for 1. mai-feiringen. I 1977 hadde bygda fått besøk av selveste LO-leder Tor Aspengren. Fagforeningslederen hadde blitt invitert til Vegårshei for å holde tale for dagen. Aspengren vektla spesielt tariffoppgjøret og sikring av arbeidsplasser i sin tale. Etter talen fortsatte feiringen med familiedag på Vegårshei skole med leker for barna og hyggelig samvær. (Arkivref: PA-2414, Tiden, U, L0003, 26).

Avisen Tiden var nært knyttet til arbeiderbevegelsen på Aust-Agder og dekket alltid 1.mai-feiringene rundt omkring i fylket. Avisen kom for første gang ut i Arendal fra 1906 og hadde i starten ulike undertitler; blant annet Organ for Nedenes amts arbeiderparti (1914), Dagblad for Nedenes amt (1918), Dagblad for Aust-Agder fylke (1920). På 1970-tallet ble avisen slått sammen med Dagbladet Sørlandet, som ble utgitt i Kristiansand. I en perioden på slutten av 1970-tallet gikk avisen under navnet Den siste Tiden. Siste nummer av avisa ble utgitt 9. november 1982. Nedleggelsen kom som et resultat av dårlig økonomi.

Fotosamling fra avisen Tiden befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Samlingen strekker seg fra 1970-årene og frem til 1982. Den består av 1400 konvolutter med et ulikt antall bilder i hver konvolutt. Samlingen er ordnet etter emner som er oppgitt på konvolutten. I samlingen finnes det flere bilder som er knyttet til Arbeidernes dag. Blant annet finnes det flere bilder fra Vegårshei, samt andre steder i Aust-Agder. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva fotoarkivet inneholder. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

 

 

Kommentarfelt