Konfirmasjon under krigen

Søndag 12. oktober 1941 skulle 14 år gamle Hilda Opstad konfirmeres i Søndeled. I nye klær var hun klar for den store festdagen. Planleggingen hadde pågått i flere måneder. 1. september fikk hun nye konfirmasjonsklær, 27. september fikk hun ny hatt og to dager før den store dagen fikk hun også nye strømper. «… da konfirmasjonen kom, fikk hun 10 kroner i presang, kake til fem kroner ble innkjøpt – og kusina Målfrid, Tellefs datter, ble innhyra som kokk for fem kroner.» Slik beskriver Gunvald Opstad sin søsters konfirmasjon i boka «Min far Emanuel». Det var ingen enkel sak å arrangere konfirmasjon under krigen. Varemangel preget samfunnet og handelen var sterkt regulert. Forskjellige rasjoneringskort som sukkerkort, mel- og brødkort, kaffeerstatningskort, såpekort og bekledningskort styrte tilgangen på varer enten de skulle brukes til hverdags eller fest. (Arkivref: PA-2721, Opstad, Emanuel Y01 L0001 0007).

Under 2. verdenskrig (1940-1945) ble rasjonering innført for praktisk talt alle forbruksvarer. Kommunale forsyningsnemnder fikk i oppgave å sikre forsyning av matvarer, brensel, fôr og andre nødvendige varer. Forsyningsnemnda hadde også oppgaven med å utstede rasjoneringskort. Rasjonering var imidlertid ikke et ukjent fenomen i Norge. Under 1. verdenskrig (1914-1918) medførte mangel på en rekke varer at norske myndigheter innførte rasjonering blant annet på drivstoff og enkelte matvarer. Også etter 2. verdenskrig fortsatte rasjonering av en rekke varer. Det ble ikke avviklet før på 1950- tallet. Det var for øvrig rasjonering på biler helt frem til 1960.

Rasjoneringskortene er del av personarkivet til Gunvalds Opstads far Emanuel. I tillegg til rasjoneringskort, inneholder arkivet også ni håndskrevne protokoller, løse notater, kvitteringer, fagforeningsbøker, samt en minnepenn som inneholder bilder og manuskriptet til boken «Min far Emanuel». På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt