Skrubhøvlen – organ for vittige hoder

Skrubhøvlen var et humoristisk blad for Arendals Haandværker- og industriforening. Første nummer kom ut 9. november 1914, men deretter ble bladet lagt på is i flere år. Først i 1927 dukket bladet opp igjen. I 1929 ble imidlertid Skrubhøvlen utgitt med kun blanke sider, og årsaken til bladets manglende innhold kommer tydelig frem i redaktørens forord. «Det er en almindelig bekjendt Sag, at skal der blive noget af noget, saa maa der gjøres noget. Følgelig blir der intet noget naar intet blir gjordt. Et slaaende Bevis herpaa er derfor «Skrubhøvlen» nærværende No. Den udkommer iaar med bare blanke Sider, der skal vise Efterslegten at Haandværkerforeningens Medlemmer forstaar den Kunst, at være minst mulig behjælpelig med at holde liv i det svagfødte Barn, der i Daaben fik Navnet «Skrubhøvlen»». Også tittelbildet var ment som et stikk til foreningens medlemmer. «Tittelbildet iaar viser at Skrubhøvlen bearbeider Foreningens Medlemmers Bag.» Tegningen er signert Emil Rummelhoff, og det var også han som fungerte som bladets redaktør. (Arkivref: PA-1746, Arendal Håndverkerforening X).

Emil Rummelhoff(1859-1948) ble født i Mandal. Han gikk i lære hos sin far og utdannet seg til maler. I 1886 fikk Emil håndverkerbrev og i 1887 slo han seg ned i Arendal. Emil gikk etterhvert også en periode i lære hos Wilhelm Krogh i Kristiania og ble dekorasjonsmaler. Emil har stått bak en rekke skutemalerier. Han stod også bak dekorasjonene i festsalen på Arendal rådhus i forbindelse med kong Oskar 2. sitt besøk til Arendal i 1891. Emil hadde også interesse for musikk og har skrevet flere kjente sanger og viser deriblant «Sang til Arendal» og «Mærdøvisa». Emil var også en habil tenor, og sang både i Håndverkforeningens kor og i Arendals Kristelige Felleskor.

Utgavene av Skrubhøvlen er del av arkivet etter Arendals Håndverkerforening og befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter forhandlingsprotokoller, hovedbøker, regnskapsprotokoller, dokumentprotokoller, avisutklipp, trykksaker, medlemsprotokoll og korrespondanse. Arkivet strekker seg fra foreningens oppstart i 1847 og frem til 1965. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt