Dampskipene i Setesdalen

23. mars 1866 sendte trelastfirmaet Sml. Otto & Co. ut følgende innbydelse: «Herved inbydes til aktietegning for anskaffelse af et dampskib paa Kilefjorden». Bakgrunnen var behovet for å lette distriktets behov for varetransport samt å legge til rette for økt besøk til Setesdalen. Siden 1840 var en begynt å legge vei fra Kristiansand og oppover i Setesdalen og tilreisende hadde begynt å oppdage dalens skjønnhet og utviklingsmuligheter. Innbydelsen ble en suksess. Aksjetegningen gikk faktisk så godt at initiativtakerne besluttet å innby til aksjetegning for enda et dampskip. Dette skipet skulle trafikkere Byglandsfjorden. Et drøyt år senere var skipene på plass og navnene var D/S Bjoren og D/S Dølen. En av dem som lot seg fascinere av Setesdalens skjønnhet var lærer August Abrahamson fra Kristiansand. Abrahamson var også amatørfotograf og på sine reiser opp i dalen tok han også bilder av de to dampskipene. (Arkivref: PA-2266, Lund, Juel U01).

Både D/S Bjoren og D/S Dølen ble bestilt fra Akers mekaniske verksted i 1866. 19. desember samme år ble skipene fraktet som byggesett sjøveien fra Kristiania til Kristiansand. 8. juni 1867 var begge skipene ferdigstilt og klare for besiktigelse. Skipene var 52 fot lange og ble sertifisert for 92 passasjerer. D/S Bjoren begynte å trafikkere på Kilefjorden, mens D/S Dølen gikk på Byglandsfjorden. I snaut 30 år kom skipene til å frakte både gods og passasjerer på de to fjordene, men i 1896 åpnet Setesdalsbanen og dermed falt passasjergrunnlaget for D/S Bjoren bort. Året etter ble båten flyttet opp til Byglandsfjorden. Med legging av bilveier fra 1920-tallet begynte også trafikkgrunnlaget for dampskip i Byglandsfjorden å forsvinne, og på 1950-tallet var det slutt. Rundt 1970 ble det imidlertid startet en aksjon for å redde D/S Bjoren som et kulturminne. I 1994 var skipet igjen seilingsklart. I en alder av 150 år er D/S Bjoren verdens eneste, vedfyrte dampbåt i rutetrafikk. I artikkelen ”Dampbåttrafikk på Byglandsfjorden i 150 år” skrevet av Leonhard Jansen/Setesdalsmuseet, kan du lese mer om disse dampbåtene.

Bildene av dampskipene på Byglandsfjorden er del av fotosamlingen til Juel Lund, tidligere lensmann i Valle, og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Bildene er papirkopier. De originale glassplatene etter August Abrahamson oppbevares av Setesdalsmuseet og Vest-Agder museet. I tillegg til flere foto fra Setesdalen inneholder arkivet også brev, vers og regnskap. Arkivet strekker seg fra 1899 til 1961. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt