Sensur i strømpestrikking

I 1942 flyttet student Harald Opsjøn fra Oslo til Risør. Han hadde deltatt i «illegalt arbeid» og flyttet for å slippe unna tyskernes søkelys. Han tilbragte mye tid på Graskjær i Søndeled, hvor lokale ungdommer ivrig diskuterte sine manglende muligheter til utdannelse etter folkeskolen. Det var behov for et lokalt skoletilbud, og Opsjøn tok utfordringen. Det ble startet opp realskolekurs og etter hvert også gymnaskurs. Elevene kom opp i eksamen i alle fagene de hadde undervisning i. For jentene inkluderte dette håndarbeid, hvor de måtte demonstrere at de mestret kunsten å strikke hæl til strømper, i tillegg til håndsøm. (Arkivref: KA0906-550e, Arendal kommune, Arendal offentlige høgere allmennskole E01 L0001 0007).

Opsjøns Realskole og Gymnas var et privat undervisningstilbud i Søndeled fra 1943 til 1948. Undervisningstilbudet ble tilpasset behov og etterspørsel. Motiverte elever kunne gjøre unna hele realskolen på ett eller to år med undervisning på kveldstid. Mange av dem hadde arbeid på dagtid. Den private skolen var liten, men tiltrakk seg snart elever fra fjern og nær. Gjennom et samarbeid med Arendal offentlige høgre almenskole fikk elevene avlegge eksamener lokalt i Søndeled, med tilreisende sensorer fra Arendal. Skolen la ned i 1948, og Harald Opsjøn gjorde seg ferdig med sine egne studier. Han ble senere rektor ved Risør gymnas.

Eksamensbesvarelsene i håndarbeid er en del av arkivet etter Arendal offentlige høgre almenskole, som befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet strekker seg fra slutten av 1800-tallet til 1956, og inneholder både korrespondanse, dagbøker og karakterer, samt flere eksamensoppgaver og annet prøvemateriale. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt