Digitalisering Egelands Jernverk

Arkivet etter Egelands Jernverk 1705-1884

Den 17. juli 1705 sendte Christian Albret Ginheimer Ginheimer søknad til Overbergamtet på Kongsberg. Bergamtet var ansvarlig for den norske bergverksnæringen og godkjente søknader om etablering av nye jernverk. Ginheimer ønsket å «indrette og anlægge til Hans Mayestets Interesse og Landets Nytte et Jernverk paa den Gaard Egelands Eyendeler» i Gjerstad.

Kort tid etter fikk han svar fra Overbergamtet, som gav han midlertidig tillatelse til å etablere verket. I mai 1706 ble Ginheimer tildelt privilegier for å kunne drive et jernverksdrift på Egeland. Disse privilegiene ble stadfestet av kong Fredrik 4. i 1707. Samme år begynte driften av «Det Egelandske JernVærk». Etableringen skulle bli startskuddet for over 170 år med jernverksdrift i Gjerstad.

Arkivet Egelands jernverk er digitalisert og publisert på Digitalarkivet. Næs Jernverksmuseum har stått for digitaliseringsarbeidet som en del av det samarbeidsprosjektet «Dust to Digital«. Det finnes også arkiv etter Egelands Jernverk ved Nes Jernverksmuseum. Dette er fra perioden 1854-1884 da familien Aall eide Egelands Jernverk. Under følger lenker til begge arkivene.

Arkiver fra 1705-1884 etter Egelands Jernverk oppbevart på KUBEN

Arkiver fra 1854-1884 etter Egelands Verk oppbevart på Næs jernverksmuseum

 

Egelands verk på Digitalarkivet

Om Egelands jernverk

Egelands Jernverk var i drift i perioden fra 1707 til 1884. Grunnleggeren Christian Albret Ginheimer Ginheimer måtte selge allerede i 1720 og verket hadde flere eiere utover på 1700-tallet. I 1799 ble det kjøpt av Henrik Carstensen fra Risør. Carstensen-familien drev det videre frem til 1853. Verket ble da solgt til Nicolai B. Aall ved Næs jernverk. Aall drev verket som et underbruk til Næs frem til det gikk konkurs i 1884. Etter konkursen ble verket kjøpt av Gjerstad kommune, som stykket ut jorden til enkeltgårder og solgte selve verket til et interesseselskap som bl.a. annet bygde et tresliperi som produserte tremasse. Virksomheten var i drift frem til 1916.

Om arkivet etter Egelands Jernverk på KUBEN

Arkivet etter Egelands Jernverk befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet strekker seg fra 1705 og frem til konkursen i 1884, og omfatter blant annet kopibøker, regnskapsbøker, ordrebøker, arbeidsbøker, krambodbøker, kornbøker og brev. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder.

Smakebiter fra arkivet

Her kan du lese historier om Egelands Jernverk samt tremassefabrikken som ble etablert i 1888.

Ja til jernverk i Gjerstad!

Egelands Verk – fra jernverk til tremasseproduksjon

Digitalisering av arkiv på KUBEN

KUBEN oppbevarer flere tusen meter med papirarkiver og foto. På KUBENs lesesal kan dette materialet gjøres tilgjengelig. For å øke tilgjengeligheten til materialet, arbeider KUBEN med å digitalisere deler av arkivsamlingene. Digitaliserte papirarkiver legges ut på Digitalarkivet, mens digitaliserte foto legges ut på Agderbilder.

Digitalisering på KUBEN: Foto: Gerd Corrigan
Digitalisering på KUBEN: Foto: Gerd Corrigan

Kommentarfelt